Den første store arbeidskonflikten offshore!

flamme I oktober 1972 var det duket for storkonflikt etter at de norske mannskapene på tre av plattformene i nordsjøen, ''Gulftide'', Ocean Viking'' og ''Zapata Nordic'' truet med arbeidsnedleggelse dersom ikke grunnlønnen ble hevet.

Som det kan sees av avioppslagene den gang, var det store ord (og bokstaver) som ble brukt.

Senere har det vært et utall av konflikter i bransjen.
neste tilbake