emblem

STYRE OG STELL I NOPK

Siste årsmøte i pionerklubben ble avholdt 4 mai 2000 med 30 av 134 betalende medlemmer tilstede.

Mike åpnet med å ønske velkommen - og på agenda var følgende saker:
Til styret ble valgt:
Klubben er medlem i Oljemuse's venneforening og Mike er medlem i Norsk Oljemuse
sitt styre og varamann for Mike er Sigve Søyland.

Ellers kan nevnes at Finn Rødder igjen frivillig vil hjelpe til med administrative oppgaver
for styret, som for eksempel pakking av brev til utsending etc. - det settes det stor pris på.


for styret:
Lars H. Helgesen (webmaster)