NORSKE OLJEPIONERERS KLUBB

Referat fra stiftelsesmøte

Den 14.02.92 ble "Norske Oljepionerers Klubb" startet på Hotell Alstor.

En komite bestående av Nils Egeland, Nordal Torstensen, Rolf øverland og Eivind Petersen hadde sendt innbydelse til venner og kjente fra den første tiden av norsk oljehistorie. En annonse ble satt inn i Stavanger Aftenblad slik at potensielle medlemmer skulle bli informert om møtet. Den omtalte komite møttest en time før avspark for å drøfte hvordan og på hvilken måte møtet skulle avholdes.

Kl 1845 ønsket N. Egeland ca 45 personer velkommen og orienterte om kveldens agenda. Ved felles drøfting og diskusjon kom man fram til følgende:

1. Navn på klubben:

"Norske Oljepionerers Klubb"

2 . Valg av klubbstyret

Nils Egeland
Michael Boxill
Nordal Torstensen
Eivind Petersen
Jarle Urke
Rolf øverland (varamedlem)

3 . Valgkomite:

Elisabeth Sandved
Rolf øverland
Svein Eliasen

4 . Kriterier for medlemskap i klubben:

Dette punktet skapte som ventet en del diskusjon, men etter en konstruktiv debatt ble det enighet om at "Person som har jobben i oljerelatert virksomhet i tiden 1966 til 1971 kan bli medlem av klubben.

5 . Kontingent:

Kontingent ble vedtatt satt til kr 250,- pr år.

6 . Formål:

Hyggelig samvær
Foredrag og faglige innlegg
Støtte til "Norsk Oljemuseum".

7.

Dersom "Norske Oljepionerers Klubb" ikke har livets rett og blir nedlagt, vil innestående beløp på konto tilfalle Norsk oljemuseum.

8.

Norske oljepionerers Klubb er upolitisk. Klubbstyret vil komme sammen den 04.03.92 for å besette postene formann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlemmer.

Etter at møtets formelle del var avsluttet, ble det hyggelig samvær over en utmerket middag fra Hotell Alstors kjøkken.