Referat fra NOPK generalforsamling 20. april 2023

 

På generalforsamlingen til NOPK på Norsk Oljemuseum møtte i alt 7 medlemmer.

Møtet startet med et meget interessant foredrag av cand. phil. Per Skarung med tittelen «Fra Noas ark til havvindmøller. Olje i et historisk perspektiv.»  

Gjennom foredraget viste Skarung at olje har spilt en særdeles viktig rolle helt fra urtiden og fram til i dag. Konklusjonen: oljen vil fremdeles spille en viktig rolle i uoverskuelig framtid da verden trenger olje til drivstoff og til fremstilling av ulike petrokjemiske produkter i en umåtelig mengde produkter - fra klær til vindmøller. 

 

årsberetningen ble så gjennomgått:

•       Styret har bestått av Rolf øverland, formann, øivind Breda, kasserer og Arvid Bærheim, sekretær.

•       Styret har hatt tre styremøter i 2022.

•       Uformelle møter har vært holdt på Kvadrat første torsdag i måneden med en oppslutning på 4 til 8 deltagere hver gang.

•       I oktober hadde vi en vellykket høstsamling med middag på Phileas Fogg i Stavanger med 22 deltakere inkl.

ektefeller/partnere.

•       Rolf har jobbet med å få til et møte hos Equinor, men det har så langt vært lunken respons fra selskapet. Spørsmålet er om vi skal jobbe mot å få til møter med andre selskaper, men det er ikke konkludert med noe der ennå.

•       Lars H. Helgesen er fremdeles vår utmerkede webmaster som holder orden på vår hjemmeside: http//www.oljepionerene.no Deretter var det gjennomgang av:

•       Regnskapet for 2022/2023 

•       Medlemslisten gjennomgått. 35 betalende medlemmer i 2022

•       Kontingent. Kr. 100 blir fortsatt medlemskontingent

•       Innkommende saker (ingen)

•       Valg av styret. Nåværende styre ble enstemmig gjenvalgt. 

 

NB! Det er bestilt bord hos Phileas Fogg kl 1830, 20. oktober, 2023, så kryss av i almanakken om dere har lyst til å delta på middag da.

 

Framtiden til klubben: 

Det nydelige sommerværet var nok en av årsakene til det lave frammøtet av medlemmer på generalforsamlingen. Men vi må jo innse at medlemmene blir eldre, og at det kan være vanskelig for mange å delta som tidligere. Dessuten mister vi hele tiden medlemmer gjennom dødsfall, så det går jo ubønnhørlig mot en slutt for klubbens eksistens. 

Men enn så lenge vil vi holde liv i NOPK om aktiviteten går noe ned. Vi vet at mange setter pris på å treffe gamle kolleger, og da er jo ikke minst Kvadrat en god møteplass.

 

Til slutt vil styret takke alle som opprettholder medlemskapet i NOPK, og vi vil få ønske dere en GOD SOMMER!

 

Vennlig hilsen

Styret i NOPK