Referat

Generalforsamling i NOPK 25. april 2019

 

Det var 16 medlemmer på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

 

Foredragsholder:

Per Skarung som var admin.sjef i ExxonMobil, men som nå jobber i Vår Energi. Vår Energi er en sammenslutning av Point Resources (som overtok ExxonMobils egenopererte felt Balder, Jotun og Ringhorne) og Eni Norge. Selskapene fusjonerte nettopp og ble operative 1. januar 2019.

 

Det ble avholdt generalforsamling etter denne agendaen:

 

             årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år;

 

*                styret har hatt 2 møter i perioden,

*                uformelle møter på Kvadrat hver første torsdag i måneden.

*                klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv:

 

*                Generalforsamling NOM

*                Sommerfest Lutsivannet,

*                Julegrøt COSL Drilling

*                Vinterfest på Sola Strand Hotell.

 

            I snitt 23 medlemmer på møtene. (På vinterfesten og Sommerfest var vi 31 deltakere).

Vinterfesten fikk noe klubbsponsing i år.

 

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

 

Vi har 59 betalende medlemmer, herav 50 som kan kontaktes via e-mail.

 

Ingen kommentarer til styrets beretning.

 

2.         Regnskap. Klubben har kr. -75,- pr 31.12.2018. Vi reduserer utgiftene og kutter sponsing i år. Reidar Jonassen har gått ned i pris og er imøtekommende med å ta jobben for kr.5.000,-

 

3.         Kontingent. Kontingentsatsene settes opp til. Kr. 400,- årlig. Vedtatt med ja på 13 stemmer.

 

4.         Innkomne saker. Alf Pedersen hadde forslag at avdøde Gunleif Mannes ble satt opp på listen over de som var falt bort, også andre navn som han ville sende oss..

 

5.            Valg av styret.  Ingen forslag fra valgkomiteen eller fra årsmøtet.  Styret fortsetter med: Mike Boxill, formann, Rolf øverland, nestformann, Henry Munkejord, sekretær, øyvind Breda, kasserer, Leif Aske, festkomite.

Varamedlemmer: Arvid Bærheim.

Valgkomite: Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen

 

6.         Eventuelt. Vi holder på samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 4-5 møter i året.

De uformelle møtene som har vært holdt på Kvadrat fortsetter på samme sted første torsdag i måneden fra 12 til 13.

Det er ønsket møtestart for årsmøte fra kl.1300-1500 p.g.a trafikk i sentrum.

(Om det passer med NOM).

 

Sommertur/rekefest 2018 ved Lutsivannet er planlagt til lørdag 29.juni. Det blir satt opp buss fra/til Stavanger/Sandnes. Nærmere info senere. Bindende påmelding. Dersom rekene holder seg på like under 300 kroner kiloet, kan kanskje Leif stå for innkjøp og tiningen av frosne reker til rundt 100 kroner kiloet?

 

Høstmøte/julegrøt. Henry har snakket med Kolbjørn Andersen (Norsk Olje og Gass) vedrørende høstmøte og markeringen av 50 år siden vi støtte på det som senere ble kalt Ekofisk. Samling/middag med koner?. Dato er satt til

24 oktober da det var da vi boret oss inn i det oljeførende laget på brønn 2/4-1x. Vi får se hva Shøtt Pedersen sier.

 

Vinterfesten blir på Sola Strand Hotell fredag 10.januar 2020 i Montroyalsalen.

 

Så var det utlodning og sosialt samvær med Wienerbrød og kaffe.

 

God sommer, sees ved Lutsi!!!

 

            Med hilsen

            NOPK styret