Referat

Generalforsamling i NOPK 19. april 2018

 

Det var 16 medlemmer som møtte på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

 

Foredragsholder var Sondre B. Hvam, leder Sola Flymuseum, som fortalte om Sola Flyplass og den kalde krigen. Sverre Haugen som egentlig skulle være foredragsholder var også tilstede. Arvid hadde med årbøker fra Sola historielag som var til salgs.

 

Det ble avholdt generalforsamling etter denne agendaen:

 

1. årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; styret har hatt 2 møter i perioden, uformelle møter på Kvadrat, klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv Lutsivannet, Julegrøt Norsk Oljemuseum og vinterfest på Sola Strand Hotell.

I snitt 27 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 39 deltakere).

Vinterfesten fikk noe klubbsponsing i år.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 72 betalende medlemmer, herav 54 som kan kontaktes via e-mail.

Ingen kommentarer til styrets beretning.

 

2. Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben har kr. 2 066,- pr 31.12.2017.

 

3. Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere. Kr. 300,- årlig.

 

4. Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

 

5. Valg av styret. Ingen forslag fra valgkomiteen eller fra årsmøtet. Styret fortsetter med: Mike Boxill, formann, Rolf øverland, nestformann, Henry Munkejord, sekretær, øyvind Breda, kasserer, Leif Aske, festkomite.

Varamedlemmer: Arvid Bærheim.

Valgkomite: Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen

 

6. Eventuelt. Vi holder på samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 4-5 møter i året.

De uformelle møtene som har vært holdt på Kvadrat fortsetter på samme sted første torsdag i måneden fra 12 til 13.

Roy ønsket møtestart kl.1800 pga trafikk i sentrum. Vi ser på det. (ref. Alf Sauda).

Sommertur/rekefest 2018 ved Lutsivannet er planlagt til lørdag 30.juni. Det blir satt opp buss fra/til Stavanger/Sandnes. Nærmere info senere. Bindende påmelding.

Vinterfesten blir på Sola Strand Hotell fredag 11.januar 2019 i Montroyalsalen.

Så var det utlodning og sosialt samvær med Wienerbrød og kaffe.

 

God sommer.

 

Med hilsen

NOPK styret