Referat

Generalforsamling i NOPK 20. april 2017

 

Det var 15 medlemmer som møtte på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

 

Mike hadde en presentasjon av offshore pionertiden med helikopter i 1966 med mange flotte bilder og detaljer. øyvind tok det hele opp på video og nå lurer vi på om det kan la seg gjøre å legge dette inn på hjemmesiden vår på en eller annen måte. Lars ser på dette.

 

Det ble avholdt generalforsamling etter denne agendaen:

 

1.         årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; styret har hatt 2 møter i perioden, uformelle møter på Kvadrat, klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv feiring av 50 års jubileum Lutsivannet, 50 års Julegrøt Norsk Oljemuseum og vinterfest på Sola Strand Hotell.

            I snitt 30 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 40 deltakere).

Vinterfesten og jubileum Lutsivannet fikk noe klubbsponsing i år.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 73 betalende medlemmer, herav 52 som kan kontaktes via e-mail.

Ingen kommentarer til styrets beretning.

 

2.         Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben har kr. 18 282,- pr 31.12.2016.

 

3.         Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere. Kr. 300,- årlig.

 

4.         Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

 

5.            Valg av styret.  Ingen forslag fra valgkomiteen eller fra årsmøtet.  Styret fortsetter med: Mike Boxill, formann, Rolf øverland, nestformann, Henry Munkejord, sekretær, øyvind Breda, kasserer, Leif Aske, festkomite.

Varamedlemmer: Arvid Bærheim og Nordal Torstensen.

Valgkomite: Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen

 

6.         Eventuelt. Vi holder på samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 4-5 møter i året.

De uformelle møtene som har vært holdt på Kvadrat fortsetter på samme sted første torsdag i måneden.

Sommertur/rekefest 2017 ved Lutsivannet er planlagt til lørdag 01.juli. Det blir satt opp buss fra/til Stavanger/Sandnes. Nærmere info senere. Bindende påmelding.

Vinterfesten blir på Sola Strand Hotell fredag 5.januar 2018 i Montroyalsalen.

Så var det utlodning og sosialt samvær med Wienerbrød/Lefser og kaffe.

 

God sommer.

 

            Med hilsen

            NOPK styret