Referat Generalforsamling i NOPK 23. april 2015

 

Det var 13 medlemmer som møtte på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

 

Mike Boxill introduserte vår foredragsholder Atle Skarsten. Vi fikk et meget interessant foredrag om begivenhetene rundt 9. april 1940 på Sola og Forus, med utrolig mange spennende bilder fra tysk virksomhet som aldri er vist offentlig før.

 

Så ble det avholdt generalforsamling med denne agendaen:

 

1.         årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; styret har hatt 3 møter i perioden, klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv Sommertur/grillfest m/damer ved Lutsivannet, omvisning NOM med julegrøt på Bølgen & Moi og vinterfest på Sola Strand Hotell.

            I snitt 24 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 31 deltakere).

Vinterfesten fikk noe sponsing i år.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 83 betalende medlemmer, herav 53 som kan kontaktes via e-mail.

2.         Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben har kr. 34.398,- pr 31.12.2014.

3.         Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere.

4.         Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

5.            Valg av styret. Ingen forslag fra valgkomiteen eller fra årsmøtet. Styret fortsetter som før: Mike Boxill, formann, Rolf øverland, nestformann, Henry Munkejord, sekretær, øyvind Breda, kasserer, Leif Aske, festkomite.

Varamedlemmer: Arvid Bærheim og Annar Johansen.

Valgkomite: Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen

6.         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

De uformelle møtene som har vært holdt på Kvadrat fortsetter på samme sted.

Sommertur/grillfest 2015 ved Lutsivann er planlagt til lørdag 27. juni. Det blir satt opp buss fra og til Stavanger. Nærmere info senere.

Vinterfesten fortsetter på Sola Strand Hotell første halvdel av januar.

 

Så var det utlodning med masse premier og wienerbrød og kaffe til sosialt samvær.

 

God sommer.

 

            Med hilsen

            NOPK styret