Referat

Generalforsamling i NOPK 18. april 2013

 

Det var 22 medlemmer tilstedet på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formanner ønsket velkommen og åpnet møtet. Arild Brown og Rolf øverland er i kontakt med Stavanger Aftenblad ifm  sine artikler høsten 2012 om ”De glemte ofrene og jakten på de navnløse”. 2 pionerer som omkom offshore Afrika er ikke tatt med. NOPK mener dette er uheldig. Dersom det opprettes et minnesmerke burde de i hvert fall bli inkludert her. Ola Myrset fra Aftenbladet holdt en orientering om saken og kriteriene de har satt og hvorfor.

Mike snakket om opplevelser fra Luftforsvaret/Bodø under den kalde krigen.

 

1.      årsberetning. Styret har hatt 3 møter i perioden, klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv generalforsamling (12 deltakere). Båttur/ besøk Lundsvågen Naturskole ble kansellert pga for få påmeldte (min. 20). Julemøte hos Stavanger Aftenblad (10 deltakere) og vinterfest på Sola Strand Hotell (29 deltakere).

Vinterfesten fikk noe sponsing i år.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 82 betalende medlemmer, herav 52 som kan kontaktes via e-mail.

Ingen kommentarer til styrets beretning.

2.         Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben har ca. kr. 15.500,- (31.12.12) før innbetaling av årets kontingent.

3.         Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere. Kr.300,- årlig.

4.         Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

5.         Valg av styret.

            Da ingen forslag var kommet ble denne klappet gjennom. Styret fortsetter som før.

Formann         :Mike Boxill, gjenvalg

            N. formann     :Rolf øverland, gjenvalg

            Sekretær         :Henry Munkejord, gjenvalg

            Kasserer          :øyvind Breda, gjenvalg

            Festkomité      :Leif Aske, gjenvalg

Varamedl.       :Arvid Bærheim og Annar Johansen, gjenvalg

            Valgkomite     :Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen, gjenvalg

6.         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

Rolf Nilsen nevnte at styret måtte tenke på rullestolbrukere ved valg av møteplass.

 

Det var enighet om å prøve med månedlige møter for de som hadde anledning.

Scala Spiseri på Kvadrat er stedet, (opp rulletrappen ved blomsterbutikken)

Første torsdag i måneden fra 1200 til 1300. Vi prøver det.

 

Båttur/Lundsvågen  Naturskole er ikke tilgjengelig lenger. Vi planlegger derfor i sommer en tur til Orre 8. August. Her griller vi og tar med mat og drikke selv. Eventuelt buss fra Stavanger/Sandnes.  Nærmere info senere.

Så var det utlodning og sosialt samvær med Wienerbrød og kaffe.

 

God sommer.

Med hilsen

            NOPK styret