Referat

Generalforsamling i NOPK 19. april 2012

 

Det var 12 medlemmer tilstedet på generalforsamlingen som i år ble holdt i kinosalen på Norsk Oljemuseum (NOM).

Rolf  øverland gikk gjennom innkalling og agenda.

 

1.      årsberetning. Rolf gikk igjennom siste år; styret har hatt 4 møter i perioden, klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv generalforsamling, båttur/ besøk Lundsvågen Naturskole, julemøte hos Rogaland Krigshistorisk Museum på Soma og vinterfest på Sola Strand Hotell .

            I snitt 28 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 47 deltakere).

Egenandel på båtturen er uendret, klubben sponser en vesentlig del. Vinterfesten fikk     mindre sponsing i år.

Norsk OljemuseumVenneforeninger oppløst.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 90 betalende medlemmer, herav 56 som kan kontaktes via e-mail.

Ingen kommentarer til styrets beretning.

 

2.         Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben vil ha ca. kr. 40.000,- etter innbetaling av årets kontingent.

 

3.         Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere. Kr.300,- årlig.

 

4.         Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

 

5.         Valg av styret.

            Da ingen forslag var kommet ble denne klappet gjennom. Styret fortsetter som før.

 

Formann         :Mike Boxill, gjenvalg

            N. formann     :Rolf øverland, gjenvalg

            Sekretær         :Henry Munkejord, gjenvalg

            Kasserer          :øyvind Breda, gjenvalg

            Festkomité      :Leif Aske, gjenvalg

Varamedl.       :Arvid Bærheim og Annar Johansen, gjenvalg

            Valgkomite     :Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen, gjenvalg

 

6.         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

            Båttur 2012 er planlagt til lørdag 30. juni. Nærmere info senere.

Vinterfesten fortsetter på Sola Strand Hotell første halvdel av januar. I 2012 er det jubileum for NOPK. 14.2.1992 ble ”Norsk Oljepioners Klubb” startet på Hotell Alstor. Styret må se hvordan vi skal feire dette.

Så var det utlodning og sosialt samvær med  Pizza, mineralvann og kaffe.

 

God sommer.

 

Med hilsen

            NOPK styret