Referat

Generalforsamling i NOPK 14. april 2011

 

Det var 22 medlemmer tilstedet på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

 

Rolf  øverland introduserte våre foredragsholdere fra Petroleumstilsynet, Kristen Kjeldstad og Monica Ovesen. Vi fikk et meget interessant foredrag om hendelsen med boreplattformen Deepwater Horizon i Mexico gulfen som varte i halvannen time.

 

Så ble det avholdt generalforsamling.

 

1.         årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; styret har hatt 4 møter i perioden, klubben hadde 5 medlemsmøter inklusiv båttur/ besøk Lundsvågen Naturskole, julemøte hos Kystkulturen i Tananger, vinterfest på Sola Strand Hotell og besøk hos Oljedirektoratet..

            I snitt 23 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 37 deltakere).

Egenandel på båtturen er uendret, klubben sponser en vesentlig del. Vinterfesten fikk     mindre sponsing i år.

Norsk Oljemuseum Venneforeninger oppløst.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 90 betalende medlemmer, herav 56 som kan kontaktes via e-mail.

Ingen kommentarer til styrets beretning.

 

2.         Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben har kr. 18.460,- pr 31.12.2010.

 

3.         Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere

 

4.         Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

 

5.         Valg av styret. Alf Pedersen flytter til Sauda og etter eget ønske går ut av styret

pga avstanden i forbindelse med møter etc. Men han kommer ikke til å slutte å engasjere seg og har ennå mye arbeid med bilder og historie å gjøre ferdig! Valgkomiteen har kontaktet Leif Aske som har sagt seg villig til å delta i styret.

 

Formann         :Mike Boxill, gjenvalg

            N. formann     :Rolf øverland, gjenvalg

            Sekretær         :Henry Munkejord, gjenvalg

            Kasserer          :øyvind Breda, gjenvalg

            Festkomité      :Leif Aske, ny

 

            Varamedl.       :Arvid Bærheim og Annar Johansen, gjenvalg

            Valgkomite     :Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen, gjenvalg

 

6.         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

            Båttur 2011 er planlagt til lørdag 25. juni. Nærmere info senere.

 

 

 

2

 

 

Vinterfesten fortsetter på Sola Strand Hotell første halvdel av januar. I 2012 er det jubileum for NOPK. 14.2.1992 ble ”Norsk Oljepioners Klubb” startet på Hotell Alstor. Styret må se hvordan vi skal feire dette.

 

Benkeforslag fra Arild Brown på godtgjørelse for de som er i styret. Forslag om sponsing av Lars H. Helgesen, som sitter på østlandet, i.f.m. hans  innsats på vinterfesten for bl.a. å ta bilder og holde nettsidene oppdatert. Styret vil se nærmere på dette.

 

Rabatt/Frikort for Pionerene for inngang på oljemuseet. Dette har vært tatt opp flere ganger med NOM,  men styret vil vurdere å ta det opp igjen.

 

Så var det utlodning med masse premier sponset av ExxonMobil og BJServices AS.

Pizza, mineralvann og kaffe og sosialt samvær.

 

God sommer.

 

            Med hilsen

            NOPK styret