Referat

Generalforsamling i NOPK 22. april 2010

 

Det var 22 medlemmer tilstedet på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen ønsket velkommen og åpnet møtet. Stig Bakke hadde meldt forfall og på kort varsel holdt Arvid Bærheim foredrag om ExxonMobil og tidlig oljepioner æra. Så ble det avholdt generalforsamling.

 

1.         årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; styret har hatt 4 møter i perioden, klubben hadde 5 medlemsmøter inklusiv båttur/ besøk Lundsvågen Naturskole, julemøte hos CHC Helikopter Service, vinterfest på Sola Strand Hotell og besøk hos ConocoPhillips..

            I snitt 20 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 45 deltakere).

 

            Egenandel på båtturen er uendret, klubben sponser en vesentlig del. Vinterfesten fikk     også noe sponsing i år.

 

            Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening.

 

            Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

 

            Vi har 103 betalende medlemmer, herav 53 som kan kontaktes via e-mail.

 

2.         Regnskap. øyvind var ”askefast” i danmark og derfor forhindret fra å møte. Regnskapet vedlegges derfor ved utsendelse av referatet. Klubben har kr. 30.000,- 

pr 31.12.2009.

 

3.         Kontingent. Benkeforslag fra Arild Brown på økning av kontingent til kr.400,-

Avstemning 18 stemmer for som den er og 4 stemmer for økning. Vedtak: uendret

kontingent kr. 300,- årlig.

 

4.         Innkommende saker. Ingen.

 

5.         Valg av styret. Det ble ingen forandringer i styresammensetningen.

            Formann         :Mike Boxill, gjenvalg

            N. formann     :Rolf øverland, gjenvalg

            Sekretær         :Henry Munkejord, gjenvalg

            Kasserer          :øyvind Breda, gjenvalg

            Festkomite      :Alf Pedersen, gjenvalg

            Varamedl.       :Arvid Bærheim og Annar Johansen, gjenvalg

            Valgkomite     :Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen, gjenvalg

 

6.         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

            Båttur 2010 er planlagt til lørdag 26. juni. Nærmere info senere.

            Vinterfest fortsetter på Sola Strand Hotell første halvdel av januar.

 

 

 

                                                                       2

 

Alf Pedersen hadde med masse bilder fra Ocean Viking og Ocean Traveler som han hadde arbeidet med sammen med Jan Tjensland på NOM. Bildene/navnene skal kvalitetsikres før de oversendes Lars for innføring i vår hjemmeside.

 

Benkeforslag fra Arild Brown på godtgjørelse for de som er i styre. Klubben sponser litt godtgjørelse for Alf Pedersen som pendler og må bruke ferje/Finnfast til styremøte.        Forslag om sponsing av Lars H. Helgesen, som sitter på østlandet,  i.f.m. hans  innsats på vinterfesten for bl.a. å ta bilder og holde nettsidene oppdatert. Generalforsamlingen var enig om støtte her. Styret vil se nærmere på dette og kontakte Lars.

 

Rabatt/Frikort for Pionerene for inngang på oljemuseet. Dette har vært tatt opp flere ganger med NOM,  men styre vil vurdere å ta det opp igjen.

 

Så var det utlodning med masse premier og sosialt samvær med pizza, mineralvann         og kaffe.

 

God sommer.

 

            Med hilsen

            NOPK styret