Referat

Generalforsamling i NOPK 23. april 2009

 

Det var 18 medlemmer tilstede på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Nestformannen ønsket velkommen og åpnet møtet. Rolf øverland introduserte vår gjest Harald Tønnesen, Fagsjef Norsk Oljemuseum, som orienterte om aktiviteter og planer for fremtiden.

Så ble det avholdt generalforsamling. (Formann og Kasserer ikke til stede p.g.a. reisevirksomhet og jobb situasjon.)

 

Styrets årsberetning

 

1)         Styret har hatt 4 møter i perioden.

 

Videre har klubben arrangert  5 medlemsmøter:

 

24. april 2008. NOPK Generalforsamling på NOM. 20 deltakere.

 

28. juni 2008. Båttur m/damer. 18 deltakere.

 

04. desember 2008. Julemøte hos CHC Helikopter Service, Sola 15 deltakere.

 

12. januar 2009. Vinterfest på Sola Strand Hotell. 35 deltakere.

 

02. mars 2009. Medlemsmøte ESSO, Forus. 28 deltakere.

 

Egenandelen på båttur er uendret, klubben sponser en vesentlig del av arrangementet.

Vinterfesten fikk noe sponsing i år.

 

Vi er medlem av Norsk Oljemuseums Venneforening.

 

Vår hjemmeside er: http://www.oljepionerene.no

 

Vi har 129 medlemmer. 53 kan kontaktes via e-mail. Er det flere som har e-mail?

 

2)         Regnskap / Budsjett 2009 La frem regnskapet for siste år. Vi har kr. 36.076,- pr 31.12.2008. Kasserer kunne ikke møte men ingen kommentarer var oppe under møte.

 

3)         Kontingent. Uendret kr. 300,- årlig.

 

4)        Innkommende saker. Ingen.

 

5)          Valg av styret. Det ble forandringer i styresammensetningen.Annar Johansen tar vervet som varamedlem. Valgkomiteen er ny og består av Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen. Alle nye medlemer av styret ønskes hjertelig velkommen!!

 

            Formann          :Mike Boxill, gjenvalg

            N. formann      :Rolf øverland, gjenvalg

            Sekretær          :Henry Munkejord, gjenvalg

            Kasserer          :øyvind Breda, gjenvalg

            Festkomite       :Alf Pedersen, gjenvalg

            Varamedl.        :Arvid Bærheim, gjenvalg. Annar Johansen, ny.

            Valgkomite      : Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen, nye.

 

6)         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

Utflukt 2009 er planlagt til Lørdag 27. juni. Nærmere info

kommer.

Vinterfest fortsetter på Sola Strand Hotell første halvdel av januar.

Forslag til utflukt neste sommer for å besøke Viking gården, Avalsnes var luftet. Generalforsamlingen ga støtte til styret for å se på muligheten. Dette blir en heldagstur hvor vi må planlegge transport, noe å spise, omvisning på Viking gården m.m. Høy egenandel er forventet.

Forslag om anskaffelse av T-Skjorter for medlemmene blei tatt opp igjen. Styret vil se på denne muligheten.

Styret etterlyser bedre oppmøte på de aktivitetene vi arrangerer. Det er heller dårlig fremmøte og skuffende for styret som tross alt legger en del arbeid ned for å arrangere.

Så var det utlodning med masse premier og  sosialt samvær med pizza, mineralvann, øl og kaffe.

 E-Post!!! Du som nå får dette referatet via vanlig post, har du e-post så vær så grei og gi tilbakemelding til styret så vi kan få deg på e-post listen. Det letter vårt arbeid og økonomi. På forhånd takk!!

 

            Med hilsen

            NOPK styret