Referat

Generalforsamling i NOPK 24. april 2008

 

Det var 20 medlemmer tilstede på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen ønsket velkommen og åpnet møtet. Arvid Bærheim introduserte vår gjest Jan Erik Tveteraas i Sevan Marine som kunne fortelle om en meget spesiell og ny konsept for diverse

virksomheter offshore. Så ble det avholdt generalforsamling.

 

1.         årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; klubben hadde 5 medlemsmøter inklusiv båttur, besøk Lundsvågen Naturskole, julemøte på Sola Flyhistorisk Museum, vinterfest på Sola Strand                 Hotell og besøk Hovedredningssentralen på Sola.

            I snitt 15 til 20 medlemmer på møtene. (I Lundsvågen var det kun styret som kom).

 

            Egenandel på båtturen er uendret, klubben sponser en vesentlig del. Vinterfesten fikk noe sponsing i år.

 

            Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening.

 

            Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

             http://www.oljepionerene.no.

 

            Vi har 140 medlemmer, herav 50 som kan kontaktes via e-mail.

 

2.         Regnskap. øyvind la frem regnskapet for siste år. Vi har kr. 35.000,- pr 31.12.2007.

 

3.         Kontingent. Uendret kr. 300,- årlig.

 

4.         Innkommende saker. Ingen.

 

5.         Valg av styret. Det ble ingen forandringer i styresammensetningen.

           Annar Johansen erstatter Bjørn Hope i valgkomiteen.

 

            Formann          :Mike Boxill, gjenvalg

            N. formann      :Rolf øverland, gjenvalg

            Sekretær          :Henry Munkejord, gjenvalg

            Kasserer          :øyvind Breda, gjenvalg

            Festkomite       :Alf Pedersen, gjenvalg

            Varamedl.        :Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø, gjenvalg

            Valgkomite      : Annar Johansen, ny og Svein Paulsen, gjenvalg

 

6.         Eventuelt. Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

            Båttur 2008 er planlagt til Lørdag 28. juni. Nærmere info senere.

            Vinterfest fortsetter på Sola Strand Hotell første halvdel av januar.

            Så var det utlodning med masse premier og  sosialt samvær med pizza, mineralvann,    øl og kaffe.

 

            Med hilsen

            NOPK styret