emblem

STYRE OG STELL I NOPK

Generalforsamling avholdt som planlagt og det var totalt 23 til stede inkludert F.Hageman.
Vi var ferdig til kl. 19:30 og gikk da på Pizza og sosialt samvær.
Vi hadde utloddning av diverse fra ExxonMobil og BJ Services.
Alle sakene på agendaen gikk greit og under eventuelt så var det spørsmål fra salen om hvordan
styre så på engasjemanget fra medlemmene. Mitt svar var at det var lite engasjemang og tilbakemelding
til styre generelt. Jeg oppfordret medlemmene til å være mer delaktig i forskjellige aktiviteter
f.eks. samlinger, båt turen og ikke misnt vinterfesten. Jeg la da litt vekt på at for oss som jobber
med å få saker og ting til så er det ikke så veldig kjekt å se at det er dårlig oppsluttning og da
spesielt med tanke på de akrivitetene hvor det er anledning til å ta med ledsaker.

Vi får snakke litt rundt generalforsamlingen m.m. ved neste styremøte.

Mvh Rolf

Tillagt av webmaster:
Det ble ingen endringer i sammensetning av styret som fortsetter som før.