Referat

Generalforsamling i NOPK 27. april 2006

 

Det var 25 medlemmer tilstede på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen ønsket velkommen og åpnet møte. Først ute var vår gjest Inge Brigt Aarbakke

som kunne fortelle om en meget spesiell og interessent bedrift på Jæren. Så ble det avholdt generalforsamling:

 

  1. årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; klubben hadde 3 medlemsmøter inklusiv båttur,

 julemøte på Arkeologisk museum i Stavanger og Vinterfest på Sola Strand  Hotell.

 I snitt ca. 30 medlemmer på møtene.

 

Egenandelen på båtturen er uendret, klubben sponser en vesentlig

del. Vinterfesten fikk mindre sponsing pga hjertestarter innkjøp.

 

Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening.

 

 Orientering  om våre møter kommer også  på hjemmesiden: http://www.oljepionerene.no.

 

Vi har 135  medlemmer, herav 47 som kan kontaktes via e-mail.

 

Livbåt tilhørende NOM, gitt til NOPK, har takket være Alf Pedersen fått et nytt

hjem hos Lundsvågen Naturskole.

 

  1. Regnskap. Mike la frem regnskapet for siste år. Vi har kr. 19.000,- på bok.

 

  1. Kontingent. Forslag fra styret om å øke til kr. 300,- årlig ble vedtatt

 

  1. Innkommende saker. Ingen innkommende saker.

 

  1. Valg av styret. Det ble ikke forandringer i styresammensetningen.

 

Formann               : Mike Boxill, gjenvalg

N. formann           : Rolf øverland, gjenvalg

Sekretær                : Henry Munkejord, gjenvalg

Kasserer               : øyvind Breda, gjenvalg

Festkomité            : Alf Pedersen, gjenvalg

Varamedl.              : Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø, gjenvalg

Valgkomité           : Bjørn Hope, gjenvalg og Svein Paulsen, gjenvalg

 

  1. Eventuelt. Det er ønskelig at alle som har e-mail sender adressen til Mike. 

Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

Styret vurderer besøk til Egersund. Hva med besøk supplybåt eller lignende?

Unge oljerelaterte bedrifter! Kan noen ordne dette?

Båttur 2006 er planlagt til 1. juli.. Nærmere info senere.

40 år siden oppstart med Ocean Traveler, første boring på sokkelen.

Markering på NOM  i regi av Esso og NOPK torsdag 21. september 2006.

Sett av dato!!!! Dette blir bra.

Vinterfest fortsetter på Sola Strand Hotell neste år i slutten av januar.

 

Så var det utlodning og sosialt samvær med pizza, mineralvann, øl og kaffe.

 

 

Med hilsen

NOPK Styret


Lagt til av webmaster:
Litt bilder fra møtet kan du finne ved å klikke her