Referat

Generalforsamling i NOPK 14. april 2005

 

Det var 25 medlemmer tilstede på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen,

 

  1. årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; klubben hadde 5 medlemsmøter inklusiv båttur, besøk Karmøy ved Naturgassens hus,

julemøte hos CHC Helikopter Service på Forus med S61-N simulatorflyging for alle som ønsket , Vinterfest på Victoria Hotell samt besøk

hos Trygve Stangeland på Tjelta. I snitt ca. 20 medlemmer på møtene.

 

NOPK har, i samarbeid med Norsk Oljemuseums Venneforening, anskaffet hjertestarter

til Oljemuseet. Hjertestarter overlevert 9.mai.2004.

 

Egenandelen på båtturen er uendret, klubben sponser en vesentlig

del. Vinterfesten fikk mindre sponsing pga hjertestarter innkjøp.

 

Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening.

 

NOPK´s hjemmeside på internett er fremdeles oppe og går med masse info, bilder etc. Orientering

om våre møter kommer også  på: http://www.oljepionerene.no.

 

Vi har 132  medlemmer, herav 38 som kan kontaktes via e-mail.

 

  1. Regnskap. Mike la frem regnskapet for siste år. Det er 132 betalende medlemmer. økonomien i klubben er god.

 

  1. Kontingent. Uendret kr. 250,- årlig.

 

  1. Innkommende saker. Ingen innkommende saker.

 

  1. Valg av styret. Det ble forandringer i styresammensetningen.

 

Formann               : Mike Boxill, gjenvalg

N. formann               : Rolf øverland, gjenvalg

Sekretær               : Henry Munkejord, ny

Kasserer               : øyvind Breda, gjenvalg

Festkomité               : Alf Pedersen, gjenvalg

Valgkomité               : Bjørn Hope, gjenvalg og Svein Paulsen, ny

Varamedl.               : Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø, gjenvalg

 

  1. Eventuelt. Det er ønskelig at alle som har e-mail sender adressen til Mike. Så kan vi spare litt penger på porto.

Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden. Hva med besøk supplybåt eller lignende? Kan noen ordne dette?

Båttur 2005 er planlagt til lørdag 27 august. Nærmere info senere.

Diskusjon om NOPK enker som sovende medlemmer/representant i styret. Positiv holdning fra forsamlingen. Styret vurderer videre.

Vinterfest kommer nok tilbake til Sola Strandhotell neste år. Mer underholdning?

 

Ga deretter ordet til Gunnar Berge som kåserte om ”Olje og politikk”. Det ble nå en kort ordveksling.

 

Så var det sosialt samvær med pizza, mineralvann, øl og kaffe.

 

 

Med hilsen Styret

Mike