Referat

Generalforsamling i NOPK 12. mai 2004

 

Det var 21 medlemmer tilstede på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen åpnet møte med å ønske velkommen og ga deretter ordet til Harald Tønnesen som kåserte

om ”Kulturminne Ekofisk”. Det ble nå en kort ordveksling

Deretter åpnet Mike generalforsamlingen,

 

  1. årsberetning. Mike gikk igjennom siste år; klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv båttur,

vinterfest, førjuls møte hos CHC Helikopter Service på Forus med S61-N simulatorflyging for alle som ønsket , samt møte hos Esso på Forus. I snitt ca. 20 medlemmer på møtene.

 

NOPK har, i samarbeid med Norsk Oljemuseums Venneforening, anskaffet hjertestarter

til Oljemuseet. Hjertestarter overlevert 9.mai.

 

Egenandelen på vinterfest og båttur er uendret, klubben sponser en vesentlig

del av sammenkomstene.

 

Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening. Formannen og Ole A Folgerø er med i styret.

 

NOPK´s hjemmeside på internett er fremdeles oppe og går med masse info, bilder etc. Orientering

om våre møter kommer også  på: http://www.oljepionerene.no.

 

 

  1. Regnskap. Mike la frem regnskapet for siste år. Det er ca.140 betalende medlemmer. økonomien i klubben er god.

 

  1. Kontingent. Uendret kr. 250,- årlig.

 

  1. Innkommende saker. Ingen innkommende saker.

 

  1. Valg av styret. Det ble ingen forandringer i styresammensetningen.

 

Formann               : Mike Boxill

N. formann               : Rolf øverland

Sekretær               : Elisabeth Sandved

Kasserer               : øyvind Breda

Festkomite               : Alf Pedersen

Valgkomite               : Bjørn Hope og Kjell Askeland

Varamedl.               : Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø

 

  1. Eventuelt. Det er ønskelig at alle som har e-mail sender adressen til Elisabeth/Mike. Så kan vi

       spare litt penger på porto.

Vi fortsetter med samme møtefrekvens i fremtiden.

Båttur 2004 er planlagt til lørdag 28 august. Nærmere info senere.

Det var ønske om at vi lager flere kopier av O.V. videoen. Det ordner vi.

                Så var det sosialt samvær med Pizza, mineralvann og kaffe.

 

Med hilsen Styret

Mike