emblem

Referat

Generalforsamling i NOPK 14. mai 2003

 

Det var 29 medlemmer tilstede på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen åpnet møte med å ønske velkommen og ga deretter ordet til Lars A. Myhre som kåserte

om starten av Oljeeventyret i Norge. Det ble nå en kort ordveksling

Deretter åpnet Mike generalforsamlingen,

 

  1. årsberetning. Mike gikk igjennom siste år; klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv båttur,

vinterfest, førjuls møte hos CHC Helikopter Service på Sola med nattflyging over Stavanger

for noen heldige, samt møte hos Norske Shell AS på Tananger.

I snitt ca. 20 medlemmer på møtene. Vi håper at flere kan komme på arrangementene våre i

tiden fremover.

Egenandelen på vinterfest og båttur er uendret, klubben sponser en vesentlig

del av sammenkomstene.

 

Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening. Formannen er med i styret.

NOPK“s hjemmeside på internett er oppe og går med masse info, bilder etc. Orientering

om våre møter kommer også  på: http://www.oljepionerene.no.

 

Oljemuseet stiller til rådighet et kontor ved siden av verkstedet som våre medlemmer kan bruke. Her er det mulighet for arkivering og bruk av PC og kaffetrakter.

Alf har fått iverksatt intervju på NOM av eldre medlemmer med dokumentasjon av historier.

 

 

  1. Regnskap. øyvind la frem regnskapet for siste år. Det er ca.140 betalende medlemmer. økonomien i klubben er god.

 

  1. Kontingent. Uendret kr. 250,- årlig.

 

  1. Innkommende saker. Ingen innkommende saker.

 

  1. Valg av styret. Det ble ingen forandringer i styresammensetningen.

 

Formann               : Mike Boxill

N. formann               : Rolf øverland

Sekretær               : Elisabeth Sandved

Kasserer               : øyvind Breda

Festkomite               : Alf Pedersen

Valgkomite               : Bjørn Hope og Kjell Askeland

Varamedl.               : Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø

 

  1. Eventuelt. Det er ønskelig at alle som har e-mail sender adressen til Elisabeth/Mike. Så kan vi

       spare litt penger på porto. Vi forsetter med samme møtefrekvens i fremtiden.

Båttur 2003 er planlagt til lørdag 30 august. Nærmere info senere.

                Arvid orienterte om mulig arrangement av medlemsmøte til høsten hos ESSO. 

Sigve vil kontakte medlemmer for å samle informasjon om den enkelte for å gjøre dette tilgjengelig

på vår hjemmesiden på internett.

 

Så var det sosialt samvær med Pizza, øl og kaffe.

 

Med hilsen Styret

Mike