emblem

         Generalforsamling i NOPK 15. mai 2002

 

Det var 23 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

Formannen åpnet møte med å ønske velkommen og ga deretter ordet til Finn E. Krogh som orienterte

om status for oljemuseet, program for jubileumsmarkeringen av "Stavanger er stedet", oljehovedstaden feirer 30år 14 juni 2002, samt samarbeidet mellom NOM og  NOPK.

Når det gjelder samarbeid med NOPK var det mandag 13. mai avholdt møte med representanter fra vårt styret.

Det ble nå en kort ordveksling og deretter orienterte Alf  om et planlagt system for

registrering av medlemmer, intervju på NOM av eldre medlemmer med dokumentasjon av historier.

Videre er det ønskelig at pionerer benyttes til identifikasjon av gjenstander, bilder osv.

Oljemuseet stiller til rådighet et kontor ved siden av verkstedet som våre medlemmer kan bruke. Her er det mulighet for arkivering og PC.

var det pause med rundstykker, kaffe, etc.

 

Deretter åpnet Mike generalforsamlingen,

 

  1. årsberetning. Mike gikk igjennom siste år; klubben hadde 5 medlemsmøter inklusiv båttur,

vinterfest, førjuls møte hos Helikopter Service på Sola, samt tur til Egersund.

I snitt ca. 20 medlemmer på møtene. Vi håper at flere kan komme på arrangementene våre i

tiden fremover. Egenandelen på vinterfest og båttur er uendret, klubben sponser en vesentlig

del av sammenkomstene.

 

Videre deltok noen av medlemmene på pionerdagen på Norsk Oljemuseum søndag 25. november 2001.

Filmen "Rocky - oljepioneren", tidligere vist i NRK, var godt mottatt. Rolf ga en kort introduksjon og svarte på spørsmål. Arvid Bærheim fortalte om tidligere funn i Nordsjøen, Jotun og Balder. Nordal og Sigve fortalte historier fra boredekk og Ocean Traveler.

 

Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening. Formannen er med i styret.

Norsk Oljepioner Klubb er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 983 884 091.

NOPK“s hjemmeside på internett er oppe og går med masse info, bilder etc. Orientering

om våre møter kommer også  på:  http://www.oljepionerene.no

 

35 kopier av NRK Ocean Viking video er produsert og solgt til medlemmer for kr. 100,-

 

 

  1. Regnskap. I øyvind“s fravær la Mike frem regnskapet for siste år. Det er 140 betalende medlemmer. økonomien i klubben er god.

 

  1. Kontingent. Uendret kr. 250,- årlig.

 

  1. Innkommende saker. Ingen innkommende saker.

 

  1. Valg av styret. Det ble ingen forandringer i styresammensetningen.

 

Formann               : Mike Boxill

N. formann               : Rolf øverland

Sekretær               : Elisabeth Sandved

Kasserer               : øyvind Breda

Festkomite               : Alf Pedersen

Valgkomite               : Bjørn Hope og Kjell Askeland

Varamedl.               : Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø

 

  1. Eventuelt. Det er ønskelig at alle som har e-mail sender adressen til Elisabeth. Så kan vi

       spare litt penger på porto. Vi forsetter med samme møtefrekvens i fremtiden.

 

Så var det sosialt samvær.

 

Med hilsen Styret

Mike