emblem

Generalforsamling i NOPK 30.mai 2001-05-30


Det var 15 medlemmer tilstede ved generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum.
I tillegg var Bjørn med TV-teamet fra Motlys tilstede samt Steve Stevens og hans norske kone Else.
TV-teamet fikk mye bra stoff når praten kom igang mellom Steve og våre norske pionerer.

Formannen åpnet møte med å ønske velkommen og ga deretter ordet til Eldbjørg Waage som
orienterte om status for oljemuseet samt samarbeidet med NOPK. Det er ønskelig med 2 møter i året
mellom NOPK styret og museet for å drøfte samarbeidet. Hun fikk overlevert NOPK`s våpenskjold
av formannen.

Så var det pause med rundstykker, kaffe, etc.

Deretter åpnet Mike generalforsamlingen.

 1. Årsberetning. Mike gikk igjennom siste år - klubben hadde 5 medlemsmøter inklusiv båttur,
  vinterfest, førjuls møte hos ESSO, tur til Egersund samt pionerdag på oljemuseum. I snitt
  ca. 25 medlemmer på møtene. Vi håper at flere kan komme på arrangementene våre i
  tiden fremover. Egenandelen på vinterfest og båttur er uendret, klubben sponser en vesentlig del.
  Klubben er medlem av Norsk Oljemuseum Venneforening. Formannen er med i styret.
  NOPK's hjemmeside på internett er i full gang med masse info, bilder etc. Orientering
  om våre møter kommer også på internett.
   
 2. Regnskap. Øyvind la frem revidert regnskap. Det er 137 betalende medlemmer. Økonomien
  i klubben er god.
   
 3. Kontingent. Uendret kr. 250,- årlig.
   
 4. Innkommende saker. Ingen innkommende saker.
   
 5. Valg av styret. Det ble ingen forandringer i styresammensetningen.

  Formann : Mike Boxill
  N. formann : Rolf Øverland
  Sekretær : Elisabeth Sandved
  Kasserer : Øyvind Breda
  Festkomite : Alf Pedersen
  Valgkomite : Bjørn Hope og Kjell Askeland
  Varamedl. : Arvid Bærheim og Ole Andreas Folgerø

 6. Eventuelt. Det er ønskelig at alle som har e-mail sender adressen til Elisabeth. Så kan vi
  spare litt penger på porto. Vi forsetter med samme møtefrekvens i fremtiden.
Etter selve møtet fikk vi se en video som Henry Munkejord hadde fått kjøpe fra NRK. Filmen
er fra slutten av 60 årene og viser aktiviteten på Ocean Viking. Interview med Ed Seabourn.
Det er mulig å kopiere filmen.
Så var det sosialt samvær.

Med hilsen Styret

Mike