emblemETTERLYSNING!Bilder og annet stoff fra pionertiden (1966-71) ønskes.
Nyere stoff som kan sees i sammenheng med dette kan også være interessant.

Som du vel ser har vi etter hvert fått en god del billedstoff
fra Ocean Traveler. og Ocean Viking.

Men vi trenger annet stoff også, historik, artige anekdoter.

Hva med stoff om dykkeraktiviteten?

Dessuten var det flere andre plattformer i norsk sektor på den tiden.

Har du billeder eller historier fra livet på noen av disse plattformene, eller har du kanskje jobbet ombord på en av dem?

Info kan sendes som mail til: webmaster@oljepionerene.no

eller jeg kan kontaktes pr. telefon: 99705227

Med vennlig hilsen
Lars H.
(webmaster)