pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel
 
pixel
pixel
 
Fristelser
Mattenøtter
Bildeserier
XML/RSS-feed
pixel
pixel
Søk stillinger
Legg inn CV
E-postvarsel stilling
Annonsere?
 
pixel
pixel
Anbudsguiden
Annonseinfo
Bedriftshjelperen
Bransjeguiden
Kursguiden
Messekalender
Møtekalender
Valutakalkulator
pixel
pixel
Logg inn
Bli medlem
åpen debatt
Arbeidsliv - utd.
Teknikk
Samf. - politikk
pixel
pixel
Adresser
Abonnere
Adresseendring
Annonsere?
pixel
pixel
pixel
Våre Veger
pixel
pixel
pixel
Ut i verden
 
 
pixel
pixel
pixel
pixel
TEKNA
NITO
PF
pixel
pixel
pixel
Papirutgaven
Teknisk Ukeblad nummer 01/2005 pdf_kant_hoyre
pdf_bunn
Les siste utgave
Arkiv (PDF)
pixel
pixel
pixel
Mediaplan
Mediaplan 2005 kant_hoyre
bunn
TU 2005
Annonseinfo
pixel
pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel Snarveier: pixel
pixel
pixel Anbudsguide Jobb Møtekalender
Annonseinfo Kontakt oss Nyheter på epost
Bildeserier Mattenøtter Stresstest
pixel
pixel
pixel
Verktøy for utvikling

Ny programvare effektiviserer arbeidet med å skape nye produkter for bore- og brønnutstyr:

Tjenester:
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig

 
Forskerne ved Sintef har utviklet dataverktøyet Product Development Adviser for å effektivisere utviklingen av nye produkter for bore- og brønnoperasjoner. Systemet har blitt benyttet i to prosjekter, samt ved flere granskinger av konstruksjoner. I begge utviklingsprosjektene ble det utviklet elektriske aktuatorer for henholdsvis en kule- og en seteventil. Begge aktuatorene fjernstyres via trykktelemetri i brønnvesken. Kuleventilaktuatoren opererer en Straddle packer, mens seteventilaktuatoren styrer en nedihulls BOP (blowout preventer). Begge aktuator-prototypene fungerte som planlagt allerede under første felttest.

Oljeindustrien møter store utfordringer når den går på dypt vann. Både utvendig miljø og reservoarforholdene er forskjellige fra hva operatørene tidligere har erfaring med. Dagens bore- og brønnteknologi har for mange likhetstrekk med de løsninger som ble benyttet i Texas for 100 år siden. Historisk liten satsing på produktutvikling har gitt uheldige virkninger. Mange bedrifter mangler utviklingssystemer og nødvendige verktøy. Mye av kompetansen som sitter i hodet på enkeltpersoner, er ikke systematisert og gjort tilgjengelig. Bedriftene blir svært sårbare dersom nøkkelpersoner slutter. Mange bedrifter har også liten tradisjon for å bruke tverrfaglig kompetanse, samt systematisere og lære av tidligere erfaringer. Det holder ikke å vise til store kvalitetssikringssystemer, som er mer imponerende i hylla enn i praktisk bruk.

Tverrfaglig
Utvikling av boreteknologi for havdyp ned til 3000 meter medfører en rekke utfordringer. Høye riggrater krever effektiv boreteknologi og få praktiske problemer. Potensielle problemer står imidlertid i kø. Både på grunn av det store havdypet, men også på grunn av en rekke formasjonsinduserte problemer som må forseres på vei ned til reservoaret. Produksjonsegenskapene til brønnen må heller ikke ødelegges når det bores i selve reservoaret. Nytt utstyr krever nye prosedyrer som igjen øker sannsynligheten for menneskelige feilhandlinger. I tillegg må holdningen blant riggarbeidere endres. Nedihulls utstyr skal være robust. Det forsvarer allikevel ikke den brutale behandlingen mye utstyr blir utsatt for på en borerigg.

Utvikling av ny brønnteknologi med gode ytelser og høy systempålitelighet setter store krav til de som skal utvikle teknologien. For å lykkes må det arbeides systematisk. Det innebærer blant annet bruk av tverrfaglig kompetanse og å dra nytte av tidligere erfaringer. Hvordan jobbe systematisk? Hvordan benytte tidligere erfaringer? Hvilke kompetanse skal benyttes? Hvor finnes denne kompetansen? Når skal den benyttes? Er man i stand til å kommunisere og sette krav til fagfolkene?

Fra A til å
Product Development Adviser er et digitalt, prosessbart system for systematisk produktutvikling. Det følger utviklingsprosessen fra behovet er oppstått, til ferdig testet prototype. Hver enkelt aktivitetsbeskrivelse er støttet av verktøy. Systemet inneholder ikke lange og uforståelige dokumenter med unødvendig bruk av fremmedord. All informasjon er kortfattet, direkte og strukturert. Systemet blir kontinuerlig oppdatert med ny kunnskap og nye erfaringer.

Noen av verktøyene i Product Development Adviser er utviklet slik at prosjektteamet får den hjelpen de trenger direkte. I andre tilfeller gir verktøyene en generell innføring som gjør prosjektteamet i stand til å føre en konstruktiv og kritisk dialog med fagfolk. Et nettverk for oversikt over anbefalte fagfolk er integrert i systemet.

Systempålitelighet
Systemet sikrer at prosjektteamet på et tidlig stadium må tenke gjennom kommende faser. Det innebærer at produktet tilpasses maskinering, montering, transport, operasjon og vedlikehold allerede i designfasen. Så tidlig som mulig må ulike produktegenskaper som funksjon, sikkerhet, pålitelighet, observerbarhet, ergonomi og kostnader vurderes. Siden systemet er spesielt tilpasset brønnutstyr, er verktøy for optimal sikkerhet og pålitelighet prioritert. Implementerte verktøy som bidrar til økt systempålitelighet er kvalitative sikkerhets- og pålitelighetsanalyser, fysiske og menneskelige feilmekanismer, formasjonsinduserte bore- og produksjonsproblemer, sjekklister og teorier.

Sikkerhet og pålitelighetsanalysene har flere oppgaver. De skal avdekke operasjonelle problemer og konsekvenser allerede i konseptfasen, samt redusere, utsette eller fjerne fysiske feilmekanismer og menneskelige feilhandlinger. Selv om man utfører slike analyser i designfasen vil det aldri være mulig å garantere et utstyr uten feil og operasjonelle problemer. Til det er virkeligheten alt for sammensatt. Analysene er imidlertid svært gode verktøy for å redusere antall feil og uønskede hendelser. I tillegg fokuseres det på detaljer som har store konsekvenser dersom de svikter. Denne framgangsmåten kan bidra til en betydelig reduksjon av den usikkerhet mange operatører føler når de for første gang skal teste nytt utstyr i en reell brønn.

Erfaringsoverføring
Systemet tar utgangspunkt i klassiske produktutviklingsteorier og grunnleggende fagkunnskap. Dette er strukturert på en slik måte at gode så vel som dårlige erfaringer fra tidligere prosjektgjennomføringer lett kan implementeres.
Alle erfaringer er gjort produkt- og prosjektuavhengige. Dette er en bevisst strategi. På den måten kan erfaringer fra ulike prosjekter lagres uten å røpe fortrolig informasjon.


Debatt - skriv innlegg
Når er man for gammel?
Teknisk tegner
ingeniør
TU med ny profil - si din mening!
Redusere friksjon på is og snø
 
Musikk for de moderne
Konsulent dømt til erstatning
Nye ovner - mindre støv
Varmer vingene med strøm
Dette er en Tsunami
Kjempe-Mesa fra Kia
Astronomisk jubel
Internett styrer T-bane
Livreddende plastdukker
Folkevogn i 22 000 km/h
Internett styrer T-bane
Siste EU-tog går
Konsulent dømt til erstatning
Muligheter og maktesløshet
Perpetuum Mobile
Musikk for de moderne
Nye ovner - mindre støv
Varmer vingene med strøm
Astronomisk jubel
Kort og ærerikt liv
pixel tu.no/jobb - Utvalgte stillinger
pixel
Applikasjonsutvikler
Selvaag Blue Think
Prosjektleder/ overingeniør
Bærum kommune
Leder av byutviklingsetaten
Kristiansand kommune
Leder plan- og bygningsetaten
Kristiansand kommune
Bygg/anleggsingeniør
Drammen Drift
Ingeniør oppmålingsavd.
Førde kommune
Elkraftingeniører
Rambøll i Oslo
Overingeniør + Av.ingeniør II
Ullevål universitetssykehus
Sivilingeniør/ ingeniør/ sivliarkitekt
AT Consult
Ingeniør(avdelingsleder drift/utbygging)
Hjartdal kommune
Teknisk farmasirådgiver Sandvika + spennende muligheter i Hamar og Farsund
Norconsult
Regionsjef og sivilingeniør
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IKT-sjef
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Senior- + prosjektingeniører
VigorGruppen
Trafikksjef
Statens vegvesen Region vest
Overingeniør (kode 1087)
Etterretningstjenesten
Produksjonssjef
Rio Doce manganese Norway
Engineering Responsible, Template &Structures, Project Engineer, Intervention
FMC Kongsberg Subsea
Sivilingeniører/ Ingeniører
Elkem Bjølvefossen
Leder for Sjøfartsseksjonen
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane
Web master/markedsfører
Norsk Kommunalteknisk Forening
Ingeniør/arkitekt
Tromsø kommune
Overingeniør GIS
Vestby kommune
Produksjonsteknikk / Tørking + Treteknologi / Trekvalitet
Norsk Treteknisk Institutt
Stange kommune
Ingeniør VA/ev. driftsleder
Sivilingeniører/ Ingeniører
Aker Kværner Offshore Partner
Product Development Engineer
Borealis
pixel
  Musikk for de moderne
  Konsulent dømt til erstatning
  Nye ovner - mindre støv
  Varmer vingene med strøm
  Dette er en Tsunami
  Kjempe-Mesa fra Kia
  Astronomisk jubel
  Internett styrer T-bane
  Livreddende plastdukker
  Folkevogn i 22 000 km/h
pixel
pixel
Søk etter firma eller produkt:
pixel
pixel
Stressa? -Ta stresstest!
Stresstest
Test 1 - Hvor stresset er jeg?
Test 2 - årsaker til stress
Tema: Stress
pixel
pixel
pixel
pixel
Nyheter på e-postNyheter på e-post
Alltid oppdatert -
Motta nyhetene fra tu.no på e-post.
pixel
pixel
  Nye kontrakter til Aker Brevik og Ulstein
  Venter god vekst i industrien
  Rettssaken mot Wolden utsatt
  Vokter euroen som en hauk
  Pengemaktens høyborg
  Røkke satser på atomrydding
  40 år i atombransjen
pixel
pixel
Nyheter på PDANyheter på PDA
Mye på farten?
Motta nyhetene fra tu.no på PDA.
pixel
pixel
  Ny revidert NS 3475
  Verdens Standardiseringsdag
  Ny generalsekretær i CEN
  EX-konferanse 2004
  Møt oss på VVS-DAGENE!
pixel
pixel
  TBL-konjunkturer på rett spor
  Nærings- og handelsdepartementet
  Må inn i Europas patent-system
pixel
pixel
  http://www.nfaplassen.no/index.php?articleid=1828
  Aktuelle kurs januar / februar / mars
  NFA gir kr 50.000,- ifm flodbølge-katastrofen
pixel
pixel
pixel
 
pixel
Arbeidsliv - Utdanning
 Teknisk Ukeblad med ny profil
 Arkitektur for ingeniører
 Nær 5% lønnshopp
 Trenger etterutdanning
 Energidirektivet populært
 Matte i koffert
 Leukemi av benzen
 Hett kurs: Nye tenkemåter
 Gjør livet morsommere
 Endelig universitet i Stavanger
Bygg - Anlegg
 Konsulent dømt til erstatning
 Saltet skaper problemer
 Akustikk døgnet rundt
 Ambassader forbedres
 Arkitektur for ingeniører
 Dårlig Farrisvann blir bedre
 Sikker Bjørvika-tunnel
 Utenlandske Bjørvika-veier
 NCC bygger i Bergen
 Mandal inn i tåka
Energi - Elektro
 Må bygge nettet på nytt
 NVE ønsker mer vann
 Miljø- og energidager
 Gassnova ble navnet
 Fjernvarme med ulemper
 Bygger mer ny kraft
 Norsk LNG-skipsteknologi
 Myten om juleribba
 Fant bølgekraft i Spania
 Truer Scanwafer
IKT
 Internett styrer T-bane
 Altor overtar Bravida Telecom
 Overtar firberkompetanse
 Intech bygger på Balkan
 Trådløs epost-foto
 Avslørt av et kort
 Bedrifts-IP fra Telenor
 Forener DAK-programmer
 Ekspertise: Horten og Raufoss
 Forbyr populært PC-spill
Naturvitenskap - Teknologi
 Astronomisk jubel
 Kort og ærerikt liv
 Tsunami-varsel fra Hønefoss
 Folkevogn i 22 000 km/h
 Nærmer seg nærkontakt
 Beduintelt for tusener
 Håndleddstøtte i superplast
 Livreddende plastdukker
 Neppe norsk tsunamivarsel
 Huygens erobrer Titan
Offshore
 Sparer liv med regler
 LNG-teknikk fra land til sjø
 Samarbeider med russerne
 25 nye Petromax-prosjekter
 Gassnova ble navnet
 Første LPG-flyter
 Eksporterer ultralyd
 Gassferger for milliard
 Norsk LNG-skipsteknologi
 Grunnforsker på heltid
Industri - Produksjon
 To nye skip fra Brevik
 Livreddende plastdukker
 Norske tsunamier
 øl-penger på Elkem
 Femti om dagen
 Forener DAK-programmer
 Ekspertise: Horten og Raufoss
 Pris til Haugalandet
 Fortsetter produksjon
 Maskinsyn redder bedriften
Samferdsel
 Internett styrer T-bane
 Varmer vingene med strøm
 Kjempe-Mesa fra Kia
 Sikrere C5
 Rekord i flysikkerhet
 Snart luftklar kjempe
 Gassferger for milliard
 Sikkert grep på glatta
 Juleeventyr - trafikk som søt musikk
 Trebru på Europavei
Miljø
 Nye ovner - mindre støv
 Miljø- og energidager
 Bedrifts-IP fra Telenor
 Leukemi av benzen
 Samboere for miljø
 Fant bølgekraft i Spania
 Mye til miljø
 Mange muligheter for CO2
 Refser miljøpolitikken
 Verdens grønneste juletre
Fristelser
 Musikk for de moderne
 Imponerende liten
 Trådløs epost-foto
 Natti natti
 Kompakt støvsluker
 Blåplugg
 Selvpoppet er velpoppet
 Premiere i stua
 Redder bordplata
 Norsk portabel multimedia
pixel
pixel
1995-2004 Ingeniørforlaget AS
RedaktøransvarAnsvarlig redaktør: Tommy Rudihagen
Nettredaktør: Tore Stensvold
Webutvikler: Asbjørn Goa
E-post til nettredaksjonen: nettdesk@tekblad.no
E-post til TU-redaksjonen: redaksjonen@tekblad.no
 
Besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, Majorstuen, Oslo, Norge
Postadresse: PB 5844 Majorstuen, N-0308 Oslo
Telefon: 23 19 93 00
Telefaks: 23 19 93 01
Annonsere: Informasjon og priser