pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel
 
pixel
pixel
 
Fristelser
Mattenøtter
Bildeserier
XML/RSS-feed
pixel
pixel
Søk stillinger
Legg inn CV
E-postvarsel stilling
Annonsere?
 
pixel
pixel
Anbudsguiden
Annonseinfo
Bedriftshjelperen
Bransjeguiden
Kursguiden
Messekalender
Møtekalender
Valutakalkulator
pixel
pixel
Logg inn
Bli medlem
åpen debatt
Arbeidsliv - utd.
Teknikk
Samf. - politikk
pixel
pixel
Adresser
Abonnere
Adresseendring
Annonsere?
pixel
pixel
pixel
Våre Veger
pixel
pixel
pixel
Ut i verden
 
 
pixel
pixel
pixel
pixel
TEKNA
NITO
PF
pixel
pixel
pixel
Papirutgaven
Teknisk Ukeblad nummer 01/2005 pdf_kant_hoyre
pdf_bunn
Les siste utgave
Arkiv (PDF)
pixel
pixel
pixel
Mediaplan
Mediaplan 2005 kant_hoyre
bunn
TU 2005
Annonseinfo
pixel
pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel Snarveier: pixel
pixel
pixel Anbudsguide Jobb Møtekalender
Annonseinfo Kontakt oss Nyheter på epost
Bildeserier Mattenøtter Stresstest
pixel
pixel
pixel
Fisk foran dykkere
Leif Haaland

Både fiskene som svømte rundt plattformene og pionerdykkerne som krabbet på Nordsjøens bunn, ble utsatt for samme kjemikalier. Fiskeriministeren bekymrer seg mest for fiskene.

Arkivfoto

Tjenester:
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig

 

I et åpent brev til Stortinget skriver den tidligere dykkeren Tom Halvorsen at ikke bare fiskeriministeren burde reagere på at kjemikaliene i oljevannet påvirker kjønnshormonene.

Engstelsen burde deles av både helse-, ,justis- og statsminister - men av andre grunner: Halvorsen vil vite hvordan kjemikaliene påvirket dykkerne som jobbet i årevis ved oljeinstallasjonene.

Utslippene har pågått siden boringen startet. Grunnen til at kjemikaliene er farlig for dykkerne, er at åpningene for drenering av varmtvannet i selve dykkerdrakten også slipper inn sjøvann direkte på huden. Dykkerne måtte under arbeidet ofte grave i oljemudderet slik at dette virvlet opp.

Torskefisket stanset

Dessuten er dykkermaskene sjelden helt tette, og ofte kom det dråper av sjøvann inn med pustegassen. Halvorsen forteller at en stående vits var: "Kom tilbake til dykkerklokka og reparer lekkasjen når du ikke orker å svelge mer vann".

Et enkelt eksempel fra leggingen av olje/gass-ledningen til Ekofiskfeltet nordfra i 1980-årene kan illustrere dykkernes arbeidsmiljø: Dykkerne ble utsatt for store mengder kjemikalier da ledningen skulle renses før stigerøret ble montert. Store mengder kjemikalievann ble pumpet inn. Det førte til at det populære torskefisket på Ekofisk ble stanset. Fisken kunne ha fått i seg kjemikalier som var farlig for mennesker.

Dykkerne som jobbet få meter fra utslippet, ble ikke en gang varslet. Først da de rapporterte om ubehag og kraftig kløe fikk dykkerledelsen beskjed fra plattformledelsen hva som foregikk, skriver Halvorsen.

Ikke informert

Tidligere hovedtillitsvalgt for dykkerne, Henning Haug, sier til Teknisk Ukeblad at dykkerne av og til ble beordret tilbake til klokka på grunn av utslipp ved plattformen. Etter en tid ble de beordret ut igjen. Dykkerne ante ikke hva som var sluppet ut - og de registrerte aldri at noen målte tilstanden på vannet de arbeidet i.

I sitt åpne brev lurer Halvorsen på om den nedsatte kommisjonen som skal se på hele dykkersaken, har kunnskap nok til å kunne se på kjemikalieproblemet. Han setter på nytt fingeren på at arbeidsmiljøloven ikke ble innført for en hel yrkesgruppe - og spør hvordan LO kunne godta dette.

Dykker igjen

På grunn av helseskadene besluttet ledelsen i Statoil for ti år siden ikke å benytte dykkere mer, skriver Bergens Tidende. Men nå skal det dykkes igjen. Ledelsen har snudd og hevder at helserisikoen er under kontroll. Etter ti år med laber aktivitet må rekruttering, opplæring og utstyr bygges opp på nytt.

Leif Johansen fra fagforeningen Nopef - som organiserer de fleste dykkerne - sier til BT at dykking i Nordsjøen er fullt forsvarlig og at ingen gjør det mer forsvarlig enn det vi gjør i Norge. Men mange husker fortsatt de mange uforsvarlige hendelsene i oljealderens barndom i Nordsjøen.

Haug sier at dykkerne var forsøkskaniner for dykkemetodene. De fikk ordre om å utføre jobben uten å kny - fordi det stod nok av arbeidslystne dykkere på kaia. Rapportering av nestenulykker var omtrent umulig, da var jobben i fare.

Manglet tilsyn

Dykkerne kom ikke inn under arbeidsmiljøloven før 8. mars 1995. Haug og Tom Engh i Nordsjødykkeralliansen slår fast at tilsynsmyndighetene, Oljedirektoratet og Arbeidstilsynet, har vært nærmest totalt fraværende i dykkernes hverdag.

Fagsjef Joar Gangenes hos det eneste store dykkerselskapet i Norge, Stolt Offshore, er ikke fornøyd med tilstanden i bransjen. En liten generasjon dykkere er borte. Snittalderen er 40 år på offshoredykkerne våre, sier han til BT. Han håper på samspill mellom dykkere og undervannsroboter (ROV-er). Begge har sine fordeler.

Det blir stadig klarere at dykkerne har vært utsatt for både radioaktivitet og kjemikalier ved utslipp fra plattformene.Tom Halvorsen spør i brevet til Stortinget om den nedsatte dykkerkommisjonen vil se på hva denne påvirkningen har ført til for dykkerne.

Nå som dykkingen i Nordsjøen tas opp igjen, spør Haug og Engh hvor stor makt arbeidsgiveren vil få - og hvordan bransjen i fremtiden vil bli i stand til å ivareta sikkerhet og trygghet i et av verdens farligste yrker.


Debatt - skriv innlegg
ingeniør
Teknisk tegner
TU med ny profil - si din mening!
Redusere friksjon på is og snø
Redusere friksjon på is og snø
 
Astronomisk jubel
Folkevogn i 22 000 km/h
Dette er en Tsunami
Test: Velg riktig varmepumpe
Varmepumpetesten
Tsunami-varsel fra Hønefoss
Unngå varmepumpefella
Kjempe-Mesa fra Kia
Rekordunderskudd for USA
Mattenøtt TU 01 - 2005
Musikk for de moderne
Nye ovner - mindre støv
Varmer vingene med strøm
Astronomisk jubel
Kort og ærerikt liv
Tsunami-varsel fra Hønefoss
Folkevogn i 22 000 km/h
Altor overtar Bravida Telecom
Kjempe-Mesa fra Kia
Mattenøtt TU 01 - 2005
pixel tu.no/jobb - Utvalgte stillinger
pixel
Applikasjonsutvikler
Selvaag Blue Think
Prosjektleder/ overingeniør
Bærum kommune
Leder av byutviklingsetaten
Kristiansand kommune
Leder plan- og bygningsetaten
Kristiansand kommune
Bygg/anleggsingeniør
Drammen Drift
Ingeniør oppmålingsavd.
Førde kommune
Elkraftingeniører
Rambøll i Oslo
Overingeniør + Av.ingeniør II
Ullevål universitetssykehus
Sivilingeniør/ ingeniør/ sivliarkitekt
AT Consult
Ingeniør(avdelingsleder drift/utbygging)
Hjartdal kommune
Teknisk farmasirådgiver Sandvika + spennende muligheter i Hamar og Farsund
Norconsult
Regionsjef og sivilingeniør
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IKT-sjef
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Senior- + prosjektingeniører
VigorGruppen
Trafikksjef
Statens vegvesen Region vest
Overingeniør (kode 1087)
Etterretningstjenesten
Produksjonssjef
Rio Doce manganese Norway
Engineering Responsible, Template &Structures, Project Engineer, Intervention
FMC Kongsberg Subsea
Sivilingeniører/ Ingeniører
Elkem Bjølvefossen
Leder for Sjøfartsseksjonen
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane
Web master/markedsfører
Norsk Kommunalteknisk Forening
Ingeniør/arkitekt
Tromsø kommune
Overingeniør GIS
Vestby kommune
Produksjonsteknikk / Tørking + Treteknologi / Trekvalitet
Norsk Treteknisk Institutt
Stange kommune
Ingeniør VA/ev. driftsleder
Sivilingeniører/ Ingeniører
Aker Kværner Offshore Partner
Product Development Engineer
Borealis
pixel
  Astronomisk jubel
  Folkevogn i 22 000 km/h
  Dette er en Tsunami
  Test: Velg riktig varmepumpe
  Varmepumpetesten
  Tsunami-varsel fra Hønefoss
  Unngå varmepumpefella
  Kjempe-Mesa fra Kia
  Rekordunderskudd for USA
  Beduintelt for tusener
pixel
pixel
Søk etter firma eller produkt:
pixel
pixel
Stressa? -Ta stresstest!
Stresstest
Test 1 - Hvor stresset er jeg?
Test 2 - årsaker til stress
Tema: Stress
pixel
pixel
  Oslo Park fjordbyen
  Oslo Network fjordby
  Oslo Large fjordby
  Stemningsrapport fra ONS
  Kongelig besøk på ONS
  Spennende studentarbeider
  Eliaden 2004 - del 1
  Eliaden 2004 - del 2
  TU 150: Framtid og fortid feiret
  Se Jewel of the Seas
pixel
pixel
Nyheter på e-postNyheter på e-post
Alltid oppdatert -
Motta nyhetene fra tu.no på e-post.
pixel
pixel
  Vokter euroen som en hauk
  Pengemaktens høyborg
  Røkke satser på atomrydding
  40 år i atombransjen
  Orkla legger seg helt flate
  På kroken i Taiwan
  SAS Braathens avviser underprising
  Foreslår avgift for alle bilister
  Q-Free positiv til konkurransen
pixel
pixel
Nyheter på PDANyheter på PDA
Mye på farten?
Motta nyhetene fra tu.no på PDA.
pixel
pixel
  Ny revidert NS 3475
  Verdens Standardiseringsdag
  Ny generalsekretær i CEN
  EX-konferanse 2004
  Møt oss på VVS-DAGENE!
pixel
pixel
  Nærings- og handelsdepartementet
  Må inn i Europas patent-system
  Markert nedgang i sykefraværet
pixel
pixel
  NFA gir kr 50.000,- ifm flodbølge-katastrofen
  http://www.nfaplassen.no/index.php?articleid=1828
  Aktuelle kurs januar / februar / mars
pixel
pixel
pixel
 
pixel
Arbeidsliv - Utdanning
 Teknisk Ukeblad med ny profil
 Arkitektur for ingeniører
 Nær 5% lønnshopp
 Trenger etterutdanning
 Energidirektivet populært
 Matte i koffert
 Leukemi av benzen
 Hett kurs: Nye tenkemåter
 Gjør livet morsommere
 Endelig universitet i Stavanger
Bygg - Anlegg
 Akustikk døgnet rundt
 Ambassader forbedres
 Arkitektur for ingeniører
 Dårlig Farrisvann blir bedre
 Sikker Bjørvika-tunnel
 Utenlandske Bjørvika-veier
 NCC bygger i Bergen
 Mandal inn i tåka
 Infrastruktur i 3D
 Bra for anleggsbransjen
Energi - Elektro
 Må bygge nettet på nytt
 NVE ønsker mer vann
 Miljø- og energidager
 Gassnova ble navnet
 Fjernvarme med ulemper
 Bygger mer ny kraft
 Norsk LNG-skipsteknologi
 Myten om juleribba
 Fant bølgekraft i Spania
 Truer Scanwafer
IKT
 Altor overtar Bravida Telecom
 Overtar firberkompetanse
 Intech bygger på Balkan
 Trådløs epost-foto
 Avslørt av et kort
 Bedrifts-IP fra Telenor
 Forener DAK-programmer
 Ekspertise: Horten og Raufoss
 Forbyr populært PC-spill
 Raskere regning
Naturvitenskap - Teknologi
 Astronomisk jubel
 Kort og ærerikt liv
 Tsunami-varsel fra Hønefoss
 Folkevogn i 22 000 km/h
 Nærmer seg nærkontakt
 Beduintelt for tusener
 Håndleddstøtte i superplast
 Livreddende plastdukker
 Neppe norsk tsunamivarsel
 Huygens erobrer Titan
Offshore
 Sparer liv med regler
 LNG-teknikk fra land til sjø
 Samarbeider med russerne
 25 nye Petromax-prosjekter
 Gassnova ble navnet
 Første LPG-flyter
 Eksporterer ultralyd
 Gassferger for milliard
 Norsk LNG-skipsteknologi
 Grunnforsker på heltid
Industri - Produksjon
 Livreddende plastdukker
 Norske tsunamier
 øl-penger på Elkem
 Femti om dagen
 Forener DAK-programmer
 Ekspertise: Horten og Raufoss
 Pris til Haugalandet
 Fortsetter produksjon
 Maskinsyn redder bedriften
 Robot pynter pepperkaker
Samferdsel
 Varmer vingene med strøm
 Kjempe-Mesa fra Kia
 Sikrere C5
 Rekord i flysikkerhet
 Snart luftklar kjempe
 Gassferger for milliard
 Sikkert grep på glatta
 Juleeventyr - trafikk som søt musikk
 Trebru på Europavei
 4WD klorer seg fram
Miljø
 Nye ovner - mindre støv
 Miljø- og energidager
 Bedrifts-IP fra Telenor
 Leukemi av benzen
 Samboere for miljø
 Fant bølgekraft i Spania
 Mye til miljø
 Mange muligheter for CO2
 Refser miljøpolitikken
 Verdens grønneste juletre
Fristelser
 Musikk for de moderne
 Imponerende liten
 Trådløs epost-foto
 Natti natti
 Kompakt støvsluker
 Blåplugg
 Selvpoppet er velpoppet
 Premiere i stua
 Redder bordplata
 Norsk portabel multimedia
pixel
pixel
1995-2004 Ingeniørforlaget AS
RedaktøransvarAnsvarlig redaktør: Tommy Rudihagen
Nettredaktør: Tore Stensvold
Webutvikler: Asbjørn Goa
E-post til nettredaksjonen: nettdesk@tekblad.no
E-post til TU-redaksjonen: redaksjonen@tekblad.no
 
Besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, Majorstuen, Oslo, Norge
Postadresse: PB 5844 Majorstuen, N-0308 Oslo
Telefon: 23 19 93 00
Telefaks: 23 19 93 01
Annonsere: Informasjon og priser