ønsker du å bli medlem i Norsk Oljepionerer Klubb?

emblem

Vilkår for medlemskap er å ha jobbet med oljerelaterte
ting i pionertiden før 1971

Kvalifiserer du til det, kan du sende en mail til klubben
med mest mulig av disse opplysningene:


Personalia:


Navn. adresse, når født, telefon, mobiltelefon, e-mail
Nåværende status Nåværende arbeidsted, telefon jobb, jobbfunksjon
Min oljekarriere Når jobbet jeg i oljen, hvor, med hva osv.
Mailadresse email