Her noen tegninger av John Daeschler, kontrollromoperatør på
Ocean Viking i 1968

standby

Standbybåt, det var ikke store farkostene

AUM SMB

Shell's AUK SBM ved Sandnes

Traveller

Ocean Traveller

waiting

Waiting on weather!tilbake Tilbake