To bilder fra Odeco Office

(foto: Hedvig Flornes/Lars Helgesen)


Hvem er dette som sitter i luken hos Odeco? (1968/69).


John Jastry til venstre og Clyde Miller til Høyre (1968/69).


Sekretæren Hedvig Flornes
skal på karneval (1968/69).tilbake Tilbake