Det er visst ikke bare vi som jobbet på plattform eller
lignende på 60-tallet som kaller oss for ''oljepionerer''

oljedir

Disse karene er avbildet, først i mars 1971, og så 25 år senere

''Et sted i Norge'' og ''en gang i 1995'' ble det holdt en meget seleber sammenkomst. Det var de såkalte ''oljepionerer'' som fra tid til annen kommer sammen i dyp hemmelighet for å minnes den gangen få hadde anelse om hva oljevirksomheten kom til å bety for Norge, og tilsvarende færre hadde makt over hvordan inngangsbetingelsene til virksomheten skulle være.
Det finnes bare ett godkjent grunnlag for medlemskap, og det er å ha vært ansatt i Statens Oljekontor, den gang en del av Industridepartementet.
I dag er bare to av de opprinnelige 21 medlemmene fortsatt ansatt i staten. Tre er avgått ved døden, og noen ikke yrkesaktive. Resten er i dag i ulike deler av oljeindustrien.
Det spesielle ved sammenkomsten i fjor, var at samtlige gjenlevende medlemmer unntatt Ún var tilstede for å bli avbildet på akkurat samme måte som da de i 1970 ble presentert av VG som ''Norges Landslag i olje'', naturligvis med en borekrone sentralt plassert der andre landslag fremviser en fotball.
tilbake Tilbake