Ocean Viking i Nordsjøen

Ocean Viking ble bygget og utrustet på Aker Mek i Oslo med enheter fra Rosenberg og Burmester. Den boret sin første brønn, (16/11-1) for Phillips i Nordsjøen den 14/7-67. Brønnen var tørr. Etter flere tørre, men også noen brønner med positive tendenser, kom det store gjennombruddet på 2/4 Ekofisk like før jul 1969. Eget kapittel om dette finner du her.

viking
Klikk her for å se hvordan det var å arbeide ombord på Ocean Viking   neste