En gang Ocean Traveler var inne til reparasjon ved
Rosenberg ble det arrangert grillparty i mudrommet
1968/69

(foto: Lars H. Helgesen)


Her ligger vi ved Rosenberg for reparasjon. Fruene er på vei i helikopter
til grillparty i blanderommet for boreslam


Her er festen igang, nr.3 fra venstre, Robert(?)Robertsen, nr.4 fra venstre,
Frank Redford og Hedvig Flornes fra Odeco til høyre. Hvem
er de andre?


Her ved selve grillen, selvfølgelig et oljefat. Her er det kjente fjes,
Frank Redford til venstre ved siden av T.M. Montgomery. Fremdeles Hedvig
til høyre.


Fremdeles ved grillen med kokken Viggo Johnsen til høyre, Nr 1 fra venstre
er Robert(?) Robertsen. Nr.2 er selvfølgelig selveste Clyde Miller.


Flaskeforet (alkoholfritt)tilbake Tilbake