Gulftide, boreplattformen som ble den første
produksjonsplattformen i norsk sektor i 1971

gulftide

Norges første oljeproduksjon

Phillips Petroleum var det første selskapet som produserte olje i den norske del av Nordsjøen. Sommeren 1971 startet prøveproduksjonen på Ekofisk fra Gulftide.
"Vi håper at resultatene av prøve-produksjonen vil bli positive, og at dette vil innlemme Norge i rekken av oljeproduserende land. Derfor er åpningen av oljeproduksjonen noe som kan bli en merkedag i norsk økonomisk historie",
sa daværende statsminister Trygve Bratteli 9. juni 1971 ombord på riggen Gulftide. Statsministeren hadde tatt turen ut til Ekofisk sammen med en rekke næringlivsledere og politikere for offisielt å starte opp produksjonen fra Norges første oljefelt.
Men det tok enda noen dager før testproduksjonen virkelig kom i gang fra den første brønnen. Men 15. juni, - omlag et og et halvt år etter at Ekofisk-feltet ble funnet, strømmet den første oljen opp fra det undersjøiske brønnhodet til Gulftide.
gulftide1
Gulftide som produksjonsplattform på Ekofisk
gulftide2
Gulftide fremdeles på Ekofisk
gulftide3
Gulftide, muligens ved Nova Scotia eller Elfenbenskysten
Her er det uansett ikke så stort vanndyp
tilbake Tilbake