I 1965 ble det sendt ut innbydelse til å søke konsjesjon
på de første 78 blokkene på norsk kontinentalsokkel.
Daværende industriminister Karl Trasti var døråpneren.

lysning trasti

tilbake Tilbake