pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel
 
pixel
pixel
 
Fristelser
Mattenøtter
Bildeserier
XML/RSS-feed
pixel
pixel
Søk stillinger
Legg inn CV
E-postvarsel stilling
Annonsere?
 
pixel
pixel
Anbudsguiden
Annonseinfo
Bedriftshjelperen
Bransjeguiden
Kursguiden
Messekalender
Møtekalender
Valutakalkulator
pixel
pixel
Logg inn
Bli medlem
Åpen debatt
Arbeidsliv - utd.
Teknikk
Samf. - politikk
pixel
pixel
Adresser
Abonnere
Adresseendring
Annonsere?
pixel
pixel
pixel
Våre Veger
pixel
pixel
pixel
Ut i verden
 
 
pixel
pixel
pixel
pixel
TEKNA
NITO
PF
pixel
pixel
pixel
Papirutgaven
Teknisk Ukeblad nummer 01/2005 pdf_kant_hoyre
pdf_bunn
Les siste utgave
Arkiv (PDF)
pixel
pixel
pixel
Mediaplan
Mediaplan 2005 kant_hoyre
bunn
TU 2005
Annonseinfo
pixel
pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel Snarveier: pixel
pixel
pixel Anbudsguide Jobb Møtekalender
Annonseinfo Kontakt oss Nyheter på epost
Bildeserier Mattenøtter Stresstest
pixel
pixel
pixel
Verktøy for utvikling

Ny programvare effektiviserer arbeidet med å skape nye produkter for bore- og brønnutstyr:

Tjenester:
» Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig

 
Forskerne ved Sintef har utviklet dataverktøyet Product Development Adviser for å effektivisere utviklingen av nye produkter for bore- og brønnoperasjoner. Systemet har blitt benyttet i to prosjekter, samt ved flere granskinger av konstruksjoner. I begge utviklingsprosjektene ble det utviklet elektriske aktuatorer for henholdsvis en kule- og en seteventil. Begge aktuatorene fjernstyres via trykktelemetri i brønnvesken. Kuleventilaktuatoren opererer en Straddle packer, mens seteventilaktuatoren styrer en nedihulls BOP (blowout preventer). Begge aktuator-prototypene fungerte som planlagt allerede under første felttest.

Oljeindustrien møter store utfordringer når den går på dypt vann. Både utvendig miljø og reservoarforholdene er forskjellige fra hva operatørene tidligere har erfaring med. Dagens bore- og brønnteknologi har for mange likhetstrekk med de løsninger som ble benyttet i Texas for 100 år siden. Historisk liten satsing på produktutvikling har gitt uheldige virkninger. Mange bedrifter mangler utviklingssystemer og nødvendige verktøy. Mye av kompetansen som sitter i hodet på enkeltpersoner, er ikke systematisert og gjort tilgjengelig. Bedriftene blir svært sårbare dersom nøkkelpersoner slutter. Mange bedrifter har også liten tradisjon for å bruke tverrfaglig kompetanse, samt systematisere og lære av tidligere erfaringer. Det holder ikke å vise til store kvalitetssikringssystemer, som er mer imponerende i hylla enn i praktisk bruk.

Tverrfaglig
Utvikling av boreteknologi for havdyp ned til 3000 meter medfører en rekke utfordringer. Høye riggrater krever effektiv boreteknologi og få praktiske problemer. Potensielle problemer står imidlertid i kø. Både på grunn av det store havdypet, men også på grunn av en rekke formasjonsinduserte problemer som må forseres på vei ned til reservoaret. Produksjonsegenskapene til brønnen må heller ikke ødelegges når det bores i selve reservoaret. Nytt utstyr krever nye prosedyrer som igjen øker sannsynligheten for menneskelige feilhandlinger. I tillegg må holdningen blant riggarbeidere endres. Nedihulls utstyr skal være robust. Det forsvarer allikevel ikke den brutale behandlingen mye utstyr blir utsatt for på en borerigg.

Utvikling av ny brønnteknologi med gode ytelser og høy systempålitelighet setter store krav til de som skal utvikle teknologien. For å lykkes må det arbeides systematisk. Det innebærer blant annet bruk av tverrfaglig kompetanse og å dra nytte av tidligere erfaringer. Hvordan jobbe systematisk? Hvordan benytte tidligere erfaringer? Hvilke kompetanse skal benyttes? Hvor finnes denne kompetansen? Når skal den benyttes? Er man i stand til å kommunisere og sette krav til fagfolkene?

Fra A til Å
Product Development Adviser er et digitalt, prosessbart system for systematisk produktutvikling. Det følger utviklingsprosessen fra behovet er oppstått, til ferdig testet prototype. Hver enkelt aktivitetsbeskrivelse er støttet av verktøy. Systemet inneholder ikke lange og uforståelige dokumenter med unødvendig bruk av fremmedord. All informasjon er kortfattet, direkte og strukturert. Systemet blir kontinuerlig oppdatert med ny kunnskap og nye erfaringer.

Noen av verktøyene i Product Development Adviser er utviklet slik at prosjektteamet får den hjelpen de trenger direkte. I andre tilfeller gir verktøyene en generell innføring som gjør prosjektteamet i stand til å føre en konstruktiv og kritisk dialog med fagfolk. Et nettverk for oversikt over anbefalte fagfolk er integrert i systemet.

Systempålitelighet
Systemet sikrer at prosjektteamet på et tidlig stadium må tenke gjennom kommende faser. Det innebærer at produktet tilpasses maskinering, montering, transport, operasjon og vedlikehold allerede i designfasen. Så tidlig som mulig må ulike produktegenskaper som funksjon, sikkerhet, pålitelighet, observerbarhet, ergonomi og kostnader vurderes. Siden systemet er spesielt tilpasset brønnutstyr, er verktøy for optimal sikkerhet og pålitelighet prioritert. Implementerte verktøy som bidrar til økt systempålitelighet er kvalitative sikkerhets- og pålitelighetsanalyser, fysiske og menneskelige feilmekanismer, formasjonsinduserte bore- og produksjonsproblemer, sjekklister og teorier.

Sikkerhet og pålitelighetsanalysene har flere oppgaver. De skal avdekke operasjonelle problemer og konsekvenser allerede i konseptfasen, samt redusere, utsette eller fjerne fysiske feilmekanismer og menneskelige feilhandlinger. Selv om man utfører slike analyser i designfasen vil det aldri være mulig å garantere et utstyr uten feil og operasjonelle problemer. Til det er virkeligheten alt for sammensatt. Analysene er imidlertid svært gode verktøy for å redusere antall feil og uønskede hendelser. I tillegg fokuseres det på detaljer som har store konsekvenser dersom de svikter. Denne framgangsmåten kan bidra til en betydelig reduksjon av den usikkerhet mange operatører føler når de for første gang skal teste nytt utstyr i en reell brønn.

Erfaringsoverføring
Systemet tar utgangspunkt i klassiske produktutviklingsteorier og grunnleggende fagkunnskap. Dette er strukturert på en slik måte at gode så vel som dårlige erfaringer fra tidligere prosjektgjennomføringer lett kan implementeres.
Alle erfaringer er gjort produkt- og prosjektuavhengige. Dette er en bevisst strategi. På den måten kan erfaringer fra ulike prosjekter lagres uten å røpe fortrolig informasjon.


Debatt - skriv innlegg
Når er man for gammel?
Teknisk tegner
ingeniør
TU med ny profil - si din mening!
Redusere friksjon på is og snø
 
Musikk for de moderne
Konsulent dømt til erstatning
Nye ovner - mindre støv
Varmer vingene med strøm
Dette er en Tsunami
Kjempe-Mesa fra Kia
Astronomisk jubel
Internett styrer T-bane
Livreddende plastdukker
Folkevogn i 22 000 km/h
Internett styrer T-bane
Siste EU-tog går
Konsulent dømt til erstatning
Muligheter og maktesløshet
Perpetuum Mobile
Musikk for de moderne
Nye ovner - mindre støv
Varmer vingene med strøm
Astronomisk jubel
Kort og ærerikt liv
pixel tu.no/jobb - Utvalgte stillinger
pixel
Applikasjonsutvikler
Selvaag Blue Think
Prosjektleder/ overingeniør
Bærum kommune
Leder av byutviklingsetaten
Kristiansand kommune
Leder plan- og bygningsetaten
Kristiansand kommune
Bygg/anleggsingeniør
Drammen Drift
Ingeniør oppmålingsavd.
Førde kommune
Elkraftingeniører
Rambøll i Oslo
Overingeniør + Av.ingeniør II
Ullevål universitetssykehus
Sivilingeniør/ ingeniør/ sivliarkitekt
AT Consult
Ingeniør(avdelingsleder drift/utbygging)
Hjartdal kommune
Teknisk farmasirådgiver Sandvika + spennende muligheter i Hamar og Farsund
Norconsult
Regionsjef og sivilingeniør
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IKT-sjef
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Senior- + prosjektingeniører
VigorGruppen
Trafikksjef
Statens vegvesen Region vest
Overingeniør (kode 1087)
Etterretningstjenesten
Produksjonssjef
Rio Doce manganese Norway
Engineering Responsible, Template &Structures, Project Engineer, Intervention
FMC Kongsberg Subsea
Sivilingeniører/ Ingeniører
Elkem Bjølvefossen
Leder for Sjøfartsseksjonen
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane
Web master/markedsfører
Norsk Kommunalteknisk Forening
Ingeniør/arkitekt
Tromsø kommune
Overingeniør GIS
Vestby kommune
Produksjonsteknikk / Tørking + Treteknologi / Trekvalitet
Norsk Treteknisk Institutt
Stange kommune
Ingeniør VA/ev. driftsleder
Sivilingeniører/ Ingeniører
Aker Kværner Offshore Partner
Product Development Engineer
Borealis
pixel
»  Musikk for de moderne
»  Konsulent dømt til erstatning
»  Nye ovner - mindre støv
»  Varmer vingene med strøm
»  Dette er en Tsunami
»  Kjempe-Mesa fra Kia
»  Astronomisk jubel
»  Internett styrer T-bane
»  Livreddende plastdukker
»  Folkevogn i 22 000 km/h
pixel
pixel
Søk etter firma eller produkt:
pixel
pixel
Stressa? -Ta stresstest!
Stresstest
Test 1 - Hvor stresset er jeg?
Test 2 - Årsaker til stress
Tema: Stress
pixel
pixel
pixel
pixel
Nyheter på e-postNyheter på e-post
Alltid oppdatert -
Motta nyhetene fra tu.no på e-post.
pixel
pixel
»  Nye kontrakter til Aker Brevik og Ulstein
»  Venter god vekst i industrien
»  Rettssaken mot Wolden utsatt
»  Vokter euroen som en hauk
»  Pengemaktens høyborg
»  Røkke satser på atomrydding
»  40 år i atombransjen
pixel
pixel
Nyheter på PDANyheter på PDA
Mye på farten?
Motta nyhetene fra tu.no på PDA.
pixel
pixel
»  Ny revidert NS 3475
»  Verdens Standardiseringsdag
»  Ny generalsekretær i CEN
»  EX-konferanse 2004
»  Møt oss på VVS-DAGENE!
pixel
pixel
»  TBL-konjunkturer på rett spor
»  Nærings- og handelsdepartementet
»  Må inn i Europas patent-system
pixel
pixel
»  http://www.nfaplassen.no/index.php?articleid=1828
»  Aktuelle kurs januar / februar / mars
»  NFA gir kr 50.000,- ifm flodbølge-katastrofen
pixel
pixel
pixel
 
pixel
Arbeidsliv - Utdanning
» Teknisk Ukeblad med ny profil
» Arkitektur for ingeniører
» Nær 5% lønnshopp
» Trenger etterutdanning
» Energidirektivet populært
» Matte i koffert
» Leukemi av benzen
» Hett kurs: Nye tenkemåter
» Gjør livet morsommere
» Endelig universitet i Stavanger
Bygg - Anlegg
» Konsulent dømt til erstatning
» Saltet skaper problemer
» Akustikk døgnet rundt
» Ambassader forbedres
» Arkitektur for ingeniører
» Dårlig Farrisvann blir bedre
» Sikker Bjørvika-tunnel
» Utenlandske Bjørvika-veier
» NCC bygger i Bergen
» Mandal inn i tåka
Energi - Elektro
» Må bygge nettet på nytt
» NVE ønsker mer vann
» Miljø- og energidager
» Gassnova ble navnet
» Fjernvarme med ulemper
» Bygger mer ny kraft
» Norsk LNG-skipsteknologi
» Myten om juleribba
» Fant bølgekraft i Spania
» Truer Scanwafer
IKT
» Internett styrer T-bane
» Altor overtar Bravida Telecom
» Overtar firberkompetanse
» Intech bygger på Balkan
» Trådløs epost-foto
» Avslørt av et kort
» Bedrifts-IP fra Telenor
» Forener DAK-programmer
» Ekspertise: Horten og Raufoss
» Forbyr populært PC-spill
Naturvitenskap - Teknologi
» Astronomisk jubel
» Kort og ærerikt liv
» Tsunami-varsel fra Hønefoss
» Folkevogn i 22 000 km/h
» Nærmer seg nærkontakt
» Beduintelt for tusener
» Håndleddstøtte i superplast
» Livreddende plastdukker
» Neppe norsk tsunamivarsel
» Huygens erobrer Titan
Offshore
» Sparer liv med regler
» LNG-teknikk fra land til sjø
» Samarbeider med russerne
» 25 nye Petromax-prosjekter
» Gassnova ble navnet
» Første LPG-flyter
» Eksporterer ultralyd
» Gassferger for milliard
» Norsk LNG-skipsteknologi
» Grunnforsker på heltid
Industri - Produksjon
» To nye skip fra Brevik
» Livreddende plastdukker
» Norske tsunamier
» Øl-penger på Elkem
» Femti om dagen
» Forener DAK-programmer
» Ekspertise: Horten og Raufoss
» Pris til Haugalandet
» Fortsetter produksjon
» Maskinsyn redder bedriften
Samferdsel
» Internett styrer T-bane
» Varmer vingene med strøm
» Kjempe-Mesa fra Kia
» Sikrere C5
» Rekord i flysikkerhet
» Snart luftklar kjempe
» Gassferger for milliard
» Sikkert grep på glatta
» Juleeventyr - trafikk som søt musikk
» Trebru på Europavei
Miljø
» Nye ovner - mindre støv
» Miljø- og energidager
» Bedrifts-IP fra Telenor
» Leukemi av benzen
» Samboere for miljø
» Fant bølgekraft i Spania
» Mye til miljø
» Mange muligheter for CO2
» Refser miljøpolitikken
» Verdens grønneste juletre
Fristelser
» Musikk for de moderne
» Imponerende liten
» Trådløs epost-foto
» Natti natti
» Kompakt støvsluker
» Blåplugg
» Selvpoppet er velpoppet
» Premiere i stua
» Redder bordplata
» Norsk portabel multimedia
pixel
pixel
© 1995-2004 Ingeniørforlaget AS
RedaktøransvarAnsvarlig redaktør: Tommy Rudihagen
Nettredaktør: Tore Stensvold
Webutvikler: Asbjørn Goa
E-post til nettredaksjonen: nettdesk@tekblad.no
E-post til TU-redaksjonen: redaksjonen@tekblad.no
 
Besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, Majorstuen, Oslo, Norge
Postadresse: PB 5844 Majorstuen, N-0308 Oslo
Telefon: 23 19 93 00
Telefaks: 23 19 93 01
Annonsere: Informasjon og priser