pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel
 
pixel
pixel
 
Fristelser
Mattenøtter
Bildeserier
XML/RSS-feed
pixel
pixel
Søk stillinger
Legg inn CV
E-postvarsel stilling
Annonsere?
 
pixel
pixel
Anbudsguiden
Annonseinfo
Bedriftshjelperen
Bransjeguiden
Kursguiden
Messekalender
Møtekalender
Valutakalkulator
pixel
pixel
Logg inn
Bli medlem
Åpen debatt
Arbeidsliv - utd.
Teknikk
Samf. - politikk
pixel
pixel
Adresser
Abonnere
Adresseendring
Annonsere?
pixel
pixel
pixel
Våre Veger
pixel
pixel
pixel
Ut i verden
 
 
pixel
pixel
pixel
pixel
TEKNA
NITO
PF
pixel
pixel
pixel
Papirutgaven
Teknisk Ukeblad nummer 01/2005 pdf_kant_hoyre
pdf_bunn
Les siste utgave
Arkiv (PDF)
pixel
pixel
pixel
Mediaplan
Mediaplan 2005 kant_hoyre
bunn
TU 2005
Annonseinfo
pixel
pixel
Teknisk Ukeblad - tu.no
pixel
pixel Snarveier: pixel
pixel
pixel Anbudsguide Jobb Møtekalender
Annonseinfo Kontakt oss Nyheter på epost
Bildeserier Mattenøtter Stresstest
pixel
pixel
pixel
Fisk foran dykkere
» Leif Haaland

Både fiskene som svømte rundt plattformene og pionerdykkerne som krabbet på Nordsjøens bunn, ble utsatt for samme kjemikalier. Fiskeriministeren bekymrer seg mest for fiskene.

Arkivfoto

Tjenester:
» Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig

 

I et åpent brev til Stortinget skriver den tidligere dykkeren Tom Halvorsen at ikke bare fiskeriministeren burde reagere på at kjemikaliene i oljevannet påvirker kjønnshormonene.

Engstelsen burde deles av både helse-, ,justis- og statsminister - men av andre grunner: Halvorsen vil vite hvordan kjemikaliene påvirket dykkerne som jobbet i årevis ved oljeinstallasjonene.

Utslippene har pågått siden boringen startet. Grunnen til at kjemikaliene er farlig for dykkerne, er at åpningene for drenering av varmtvannet i selve dykkerdrakten også slipper inn sjøvann direkte på huden. Dykkerne måtte under arbeidet ofte grave i oljemudderet slik at dette virvlet opp.

Torskefisket stanset

Dessuten er dykkermaskene sjelden helt tette, og ofte kom det dråper av sjøvann inn med pustegassen. Halvorsen forteller at en stående vits var: "Kom tilbake til dykkerklokka og reparer lekkasjen når du ikke orker å svelge mer vann".

Et enkelt eksempel fra leggingen av olje/gass-ledningen til Ekofiskfeltet nordfra i 1980-årene kan illustrere dykkernes arbeidsmiljø: Dykkerne ble utsatt for store mengder kjemikalier da ledningen skulle renses før stigerøret ble montert. Store mengder kjemikalievann ble pumpet inn. Det førte til at det populære torskefisket på Ekofisk ble stanset. Fisken kunne ha fått i seg kjemikalier som var farlig for mennesker.

Dykkerne som jobbet få meter fra utslippet, ble ikke en gang varslet. Først da de rapporterte om ubehag og kraftig kløe fikk dykkerledelsen beskjed fra plattformledelsen hva som foregikk, skriver Halvorsen.

Ikke informert

Tidligere hovedtillitsvalgt for dykkerne, Henning Haug, sier til Teknisk Ukeblad at dykkerne av og til ble beordret tilbake til klokka på grunn av utslipp ved plattformen. Etter en tid ble de beordret ut igjen. Dykkerne ante ikke hva som var sluppet ut - og de registrerte aldri at noen målte tilstanden på vannet de arbeidet i.

I sitt åpne brev lurer Halvorsen på om den nedsatte kommisjonen som skal se på hele dykkersaken, har kunnskap nok til å kunne se på kjemikalieproblemet. Han setter på nytt fingeren på at arbeidsmiljøloven ikke ble innført for en hel yrkesgruppe - og spør hvordan LO kunne godta dette.

Dykker igjen

På grunn av helseskadene besluttet ledelsen i Statoil for ti år siden ikke å benytte dykkere mer, skriver Bergens Tidende. Men nå skal det dykkes igjen. Ledelsen har snudd og hevder at helserisikoen er under kontroll. Etter ti år med laber aktivitet må rekruttering, opplæring og utstyr bygges opp på nytt.

Leif Johansen fra fagforeningen Nopef - som organiserer de fleste dykkerne - sier til BT at dykking i Nordsjøen er fullt forsvarlig og at ingen gjør det mer forsvarlig enn det vi gjør i Norge. Men mange husker fortsatt de mange uforsvarlige hendelsene i oljealderens barndom i Nordsjøen.

Haug sier at dykkerne var forsøkskaniner for dykkemetodene. De fikk ordre om å utføre jobben uten å kny - fordi det stod nok av arbeidslystne dykkere på kaia. Rapportering av nestenulykker var omtrent umulig, da var jobben i fare.

Manglet tilsyn

Dykkerne kom ikke inn under arbeidsmiljøloven før 8. mars 1995. Haug og Tom Engh i Nordsjødykkeralliansen slår fast at tilsynsmyndighetene, Oljedirektoratet og Arbeidstilsynet, har vært nærmest totalt fraværende i dykkernes hverdag.

Fagsjef Joar Gangenes hos det eneste store dykkerselskapet i Norge, Stolt Offshore, er ikke fornøyd med tilstanden i bransjen. En liten generasjon dykkere er borte. Snittalderen er 40 år på offshoredykkerne våre, sier han til BT. Han håper på samspill mellom dykkere og undervannsroboter (ROV-er). Begge har sine fordeler.

Det blir stadig klarere at dykkerne har vært utsatt for både radioaktivitet og kjemikalier ved utslipp fra plattformene.Tom Halvorsen spør i brevet til Stortinget om den nedsatte dykkerkommisjonen vil se på hva denne påvirkningen har ført til for dykkerne.

Nå som dykkingen i Nordsjøen tas opp igjen, spør Haug og Engh hvor stor makt arbeidsgiveren vil få - og hvordan bransjen i fremtiden vil bli i stand til å ivareta sikkerhet og trygghet i et av verdens farligste yrker.


Debatt - skriv innlegg
ingeniør
Teknisk tegner
TU med ny profil - si din mening!
Redusere friksjon på is og snø
Redusere friksjon på is og snø
 
Astronomisk jubel
Folkevogn i 22 000 km/h
Dette er en Tsunami
Test: Velg riktig varmepumpe
Varmepumpetesten
Tsunami-varsel fra Hønefoss
Unngå varmepumpefella
Kjempe-Mesa fra Kia
Rekordunderskudd for USA
Mattenøtt TU 01 - 2005
Musikk for de moderne
Nye ovner - mindre støv
Varmer vingene med strøm
Astronomisk jubel
Kort og ærerikt liv
Tsunami-varsel fra Hønefoss
Folkevogn i 22 000 km/h
Altor overtar Bravida Telecom
Kjempe-Mesa fra Kia
Mattenøtt TU 01 - 2005
pixel tu.no/jobb - Utvalgte stillinger
pixel
Applikasjonsutvikler
Selvaag Blue Think
Prosjektleder/ overingeniør
Bærum kommune
Leder av byutviklingsetaten
Kristiansand kommune
Leder plan- og bygningsetaten
Kristiansand kommune
Bygg/anleggsingeniør
Drammen Drift
Ingeniør oppmålingsavd.
Førde kommune
Elkraftingeniører
Rambøll i Oslo
Overingeniør + Av.ingeniør II
Ullevål universitetssykehus
Sivilingeniør/ ingeniør/ sivliarkitekt
AT Consult
Ingeniør(avdelingsleder drift/utbygging)
Hjartdal kommune
Teknisk farmasirådgiver Sandvika + spennende muligheter i Hamar og Farsund
Norconsult
Regionsjef og sivilingeniør
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IKT-sjef
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Senior- + prosjektingeniører
VigorGruppen
Trafikksjef
Statens vegvesen Region vest
Overingeniør (kode 1087)
Etterretningstjenesten
Produksjonssjef
Rio Doce manganese Norway
Engineering Responsible, Template &Structures, Project Engineer, Intervention
FMC Kongsberg Subsea
Sivilingeniører/ Ingeniører
Elkem Bjølvefossen
Leder for Sjøfartsseksjonen
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane
Web master/markedsfører
Norsk Kommunalteknisk Forening
Ingeniør/arkitekt
Tromsø kommune
Overingeniør GIS
Vestby kommune
Produksjonsteknikk / Tørking + Treteknologi / Trekvalitet
Norsk Treteknisk Institutt
Stange kommune
Ingeniør VA/ev. driftsleder
Sivilingeniører/ Ingeniører
Aker Kværner Offshore Partner
Product Development Engineer
Borealis
pixel
»  Astronomisk jubel
»  Folkevogn i 22 000 km/h
»  Dette er en Tsunami
»  Test: Velg riktig varmepumpe
»  Varmepumpetesten
»  Tsunami-varsel fra Hønefoss
»  Unngå varmepumpefella
»  Kjempe-Mesa fra Kia
»  Rekordunderskudd for USA
»  Beduintelt for tusener
pixel
pixel
Søk etter firma eller produkt:
pixel
pixel
Stressa? -Ta stresstest!
Stresstest
Test 1 - Hvor stresset er jeg?
Test 2 - Årsaker til stress
Tema: Stress
pixel
pixel
»  Oslo Park fjordbyen
»  Oslo Network fjordby
»  Oslo Large fjordby
»  Stemningsrapport fra ONS
»  Kongelig besøk på ONS
»  Spennende studentarbeider
»  Eliaden 2004 - del 1
»  Eliaden 2004 - del 2
»  TU 150: Framtid og fortid feiret
»  Se Jewel of the Seas
pixel
pixel
Nyheter på e-postNyheter på e-post
Alltid oppdatert -
Motta nyhetene fra tu.no på e-post.
pixel
pixel
»  Vokter euroen som en hauk
»  Pengemaktens høyborg
»  Røkke satser på atomrydding
»  40 år i atombransjen
»  Orkla legger seg helt flate
»  På kroken i Taiwan
»  SAS Braathens avviser underprising
»  Foreslår avgift for alle bilister
»  Q-Free positiv til konkurransen
pixel
pixel
Nyheter på PDANyheter på PDA
Mye på farten?
Motta nyhetene fra tu.no på PDA.
pixel
pixel
»  Ny revidert NS 3475
»  Verdens Standardiseringsdag
»  Ny generalsekretær i CEN
»  EX-konferanse 2004
»  Møt oss på VVS-DAGENE!
pixel
pixel
»  Nærings- og handelsdepartementet
»  Må inn i Europas patent-system
»  Markert nedgang i sykefraværet
pixel
pixel
»  NFA gir kr 50.000,- ifm flodbølge-katastrofen
»  http://www.nfaplassen.no/index.php?articleid=1828
»  Aktuelle kurs januar / februar / mars
pixel
pixel
pixel
 
pixel
Arbeidsliv - Utdanning
» Teknisk Ukeblad med ny profil
» Arkitektur for ingeniører
» Nær 5% lønnshopp
» Trenger etterutdanning
» Energidirektivet populært
» Matte i koffert
» Leukemi av benzen
» Hett kurs: Nye tenkemåter
» Gjør livet morsommere
» Endelig universitet i Stavanger
Bygg - Anlegg
» Akustikk døgnet rundt
» Ambassader forbedres
» Arkitektur for ingeniører
» Dårlig Farrisvann blir bedre
» Sikker Bjørvika-tunnel
» Utenlandske Bjørvika-veier
» NCC bygger i Bergen
» Mandal inn i tåka
» Infrastruktur i 3D
» Bra for anleggsbransjen
Energi - Elektro
» Må bygge nettet på nytt
» NVE ønsker mer vann
» Miljø- og energidager
» Gassnova ble navnet
» Fjernvarme med ulemper
» Bygger mer ny kraft
» Norsk LNG-skipsteknologi
» Myten om juleribba
» Fant bølgekraft i Spania
» Truer Scanwafer
IKT
» Altor overtar Bravida Telecom
» Overtar firberkompetanse
» Intech bygger på Balkan
» Trådløs epost-foto
» Avslørt av et kort
» Bedrifts-IP fra Telenor
» Forener DAK-programmer
» Ekspertise: Horten og Raufoss
» Forbyr populært PC-spill
» Raskere regning
Naturvitenskap - Teknologi
» Astronomisk jubel
» Kort og ærerikt liv
» Tsunami-varsel fra Hønefoss
» Folkevogn i 22 000 km/h
» Nærmer seg nærkontakt
» Beduintelt for tusener
» Håndleddstøtte i superplast
» Livreddende plastdukker
» Neppe norsk tsunamivarsel
» Huygens erobrer Titan
Offshore
» Sparer liv med regler
» LNG-teknikk fra land til sjø
» Samarbeider med russerne
» 25 nye Petromax-prosjekter
» Gassnova ble navnet
» Første LPG-flyter
» Eksporterer ultralyd
» Gassferger for milliard
» Norsk LNG-skipsteknologi
» Grunnforsker på heltid
Industri - Produksjon
» Livreddende plastdukker
» Norske tsunamier
» Øl-penger på Elkem
» Femti om dagen
» Forener DAK-programmer
» Ekspertise: Horten og Raufoss
» Pris til Haugalandet
» Fortsetter produksjon
» Maskinsyn redder bedriften
» Robot pynter pepperkaker
Samferdsel
» Varmer vingene med strøm
» Kjempe-Mesa fra Kia
» Sikrere C5
» Rekord i flysikkerhet
» Snart luftklar kjempe
» Gassferger for milliard
» Sikkert grep på glatta
» Juleeventyr - trafikk som søt musikk
» Trebru på Europavei
» 4WD klorer seg fram
Miljø
» Nye ovner - mindre støv
» Miljø- og energidager
» Bedrifts-IP fra Telenor
» Leukemi av benzen
» Samboere for miljø
» Fant bølgekraft i Spania
» Mye til miljø
» Mange muligheter for CO2
» Refser miljøpolitikken
» Verdens grønneste juletre
Fristelser
» Musikk for de moderne
» Imponerende liten
» Trådløs epost-foto
» Natti natti
» Kompakt støvsluker
» Blåplugg
» Selvpoppet er velpoppet
» Premiere i stua
» Redder bordplata
» Norsk portabel multimedia
pixel
pixel
© 1995-2004 Ingeniørforlaget AS
RedaktøransvarAnsvarlig redaktør: Tommy Rudihagen
Nettredaktør: Tore Stensvold
Webutvikler: Asbjørn Goa
E-post til nettredaksjonen: nettdesk@tekblad.no
E-post til TU-redaksjonen: redaksjonen@tekblad.no
 
Besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, Majorstuen, Oslo, Norge
Postadresse: PB 5844 Majorstuen, N-0308 Oslo
Telefon: 23 19 93 00
Telefaks: 23 19 93 01
Annonsere: Informasjon og priser