Styremøte 15. desember 2008 hos Norcopter AS på Sola

For større bilder, klikk på enkeltbildene og bruk ''Tilbake/Back'' knappen for å komme tilbake hit.