Språkproblemer på Ocean Traveler

Ombord på Ocean Traveler var det en gang en sveiser som ikke var så vel bevandret i det engelske språket. Men en dyktig sveiser var han, og en ordensmann.

Så når en gassflaske var tom, stillte han den pent opp sammen med de andre tomme, og skrev "Tom" på den. Men problemet var bare at det var en amerikansk tool pusher ombord som het Tom Reese på den tiden. Han irriterte seg grenseløst over at denne nordmannen absolutt måtte skrive hans navn på disse rustne og fæle gassflaskene.

Til slutt tok han sveiseren for seg og forlangte en forklaring. Men forklaringen var ikke helt vellykket. På stottrende engelsk kom det:" You not be angry, you forstand: Tom is Empty!" At amerikaneren ikke ble blidere etter dette, er vel helt forståelig?

Denne historien er fritt fortalt etter slik Sigve Søyland fortalte den til meg

Lars H. Helgesen
Skjetten 2/2-01

tilbake Tilbake