Freidighet og pågangsmot kan lønne seg (Stavanger)

Denne historien er fra da Odeco kom til Stavanger og skulle ansette norske medarbeidere.

Annonse var satt inn i avisen om at interesserte kunne henvende seg på Hotell Atlantic, rom ett eller annet klokken ett eller annet. Da var det mange som fikk dollartegnet i øynene.

Det ble etter hvert lang kø i korridoren og trappen utenfor nevne hotellrom. Den stakkars amerikaneren som var alene satte et bord og stol rett innenfor den åpne døren og forsøkte så godt det lot seg gjøre å ta seg av alle søkerne.

Da var det at Nils Egeland gikk forbi hele køen, slo i bordet og forklarte at han kjente bransjen, snakket godt engelsk, og om amerikaneren ikke trengte hjelp til å håndtere køen og ansettelsene?

Svaret fra en meget svett og stresset amerikaner: 'You are hired, find youself a chair and sit down beside me!'

Bildet under viser Nils Egeland under et tilsvarende jobintervju.

egeland

Lars H. Helgesen
Skjetten 28/1-01

tilbake